MSB dış kaynaktan muvazzaf subay alımı ilanı geldi: Kadın erkek subaylık başvurusu başladı 2023 PERTEM

MSB dış kaynaktan muvazzaf subay alımı ilanı geldi: Kadın erkek subaylık başvurusu başladı 2023 PERTEM

MSB 2023 yılı muvazzaf subay alımı ilanı yayınlandı ve başvurular alınmaya başlandı. İşte yayınlanan ilanın detayları.

Subay Alımı 4 Eylül 2023 12:25 0
MSB dış kaynaktan muvazzaf subay alımı ilanı geldi: Kadın erkek subaylık başvurusu başladı 2023 PERTEM

Son dakika: MSB subay alımı ilanı yayınlandı.

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı resmi internet adresinden bir son dakika açıklaması yapıldı ve 2023 yılı muvazzaf subay alımı yapılacağına yer verildi.

PERTEM'de yayınlanan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Bu başvuru kılavuzunun ilgili bölümlerinde; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına (yer sınıflarına) muvazzaf subay adayı olarak istihdam edilmek üzere kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ile muvazzaf subaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde ihtiyaç duyulan kontenjanlar doğrultusunda muvazzaf subay olarak yer almak istiyorsanız, bu kılavuzdaki bilgileri dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz"

BOY KİLO ŞARTI VE SPOR AŞAMALARI

KİMLER SUBAYLIĞA BAŞVURU YAPABİLECEK?

Subay alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir:

Türk Silahlı Kuvvetlerinde muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO (1-
3)’de gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında
personel temin edilecektir. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan kadın ve
erkek adaylardan;

(1) 01 Ocak 2023 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1996 ve
daha sonraki doğumlular),
(b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar
(01 Ocak 1991 ve daha sonraki doğumlular),

(2) Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO (1-3)’de
gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate alınmayacaktır),

(3) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO (1-
3)’de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış
(belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar, başvuru ekranından “Eğitim Bilgileri” başlığının
altında bulunan ‘Eğitim Bilgisi Ekle’ butonuna tıklayarak açılan penceredeki bilgileri girecek,
daha sonra ‘Ekle’ düğmesine tıklayarak girdiği bilgileri kaydedecek, müteakiben “Eğitim
Bilgileri” alanında bulunan ‘Diploma/Denklik Bel. Yükle’ butonuna tıklayarak, önceden
taratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen
adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

(4) Tablo (1-3)’deki sınıflardan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Piyade (Komando) sınıfı
hariç olmak üzere müracaat edecek adaylardan; 2022 veya 2023 yılları Kamu Personeli Seçme Sınavı
sonucunda KPSS P3 Lisans Puanı en az 70 olanlar, Piyade (Komando) sınıfına başvuracak
adaylardan Puanı en az 60 olanlar, (her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek puanı esas
alınacak, 2021 yılı ve öncesi KPSS puanı kabul edilmeyecektir)

(5) Tablo-1’deki (K.K.K.lığı kadroları) Mühendis sınıfı kadrolarına müracaat edecek
adaylar için; KPSS P3’den en az 70 alanlar ve ilave olarak, ÖSYM tarafından yapılan son iki yıl
içerisindeki (2022-2023) ingilizce yabancı dil sınavından (YDS/E-YDS) en az 60 not almış olanlar
(25.02.2016 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu kararında belirtilen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik
Tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar için ilgili YDS notuna denk yabancı
dil sınav notu kabul edilecektir.) Adayların YDS sınavı haricindeki sınav notu belgesini “sınav
bilgileri sınav bilgisi ekle” alanından sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerini sisteme
yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

(6) Tablo-1’deki (K.K.K.lığı kadroları) Mühendis sınıfı kadrolarına müracaat edecek
adaylardan lisans mezuniyet akademik not ortalaması asgari 2,60 (4’lük not sisteminde) olanlar
başvurabilecektir. (Mezun oldukları lisans dallarından yüksek lisans eğitimini bitirmiş olan
adaylardan lisans mezuniyet akademik not ortalaması şartı aranmayacaktır.) (Adayların
mezuniyet akademik not ortalaması evrak kontrol aşamasında kontrol edilecektir)

(7) Tablo (1)’deki Beden Eğitimi Öğretmenliği için KPSS P3’den en az 70 alanlar ve ilave
olarak KPSS P121-17 Lisans puanı en az 70 olanlar [Tablo (1)’deki Beden Eğitimi Öğretmenliği
Adaylarına Çağrı kriteri olarak KPSS P3 esas alınacak olup, adayların KPSS P121 puanları ise
evrak kontrol aşamasında kontrol edilecektir.],

(8) Tablo-2’deki (Dz.K.K.lığı kadroları) Mühendis kontenjanlarına müracaat edecek
adaylardan KPSS P3’den en az 70 alanlar ve ilave olarak ingilizce yabancı dil sınavından (YDS/EYDS) en az 60 olanlar, (25.02.2016 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu kararında belirtilen Yabancı Dil
Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar için ilgili YDS
notuna denk yabancı dil sınav notu kabul edilecektir.)] Adayların YDS sınavı haricindeki sınav
notu belgesini “sınav bilgileri sınav bilgisi ekle” alanından sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

(9) Tablo-2’deki (Dz.K.K.lığı kadroları) mühendis ve öğretmen kontenjanlarına [(Eğitim
Bilimleri (Eğitim Uzmanı) (YÜKSEK LİSANS) sınıfı öğretmenler hariç] müracaat edecek
adaylardan lisans mezuniyet akademik not ortalaması asgari 2,75(İlahiyat sınıfı öğretmenler için
2,50) (4’lük not sisteminde) olanlar başvurabilecektir.(Mezun oldukları lisans dallarından
yüksek lisans eğitimini bitirmiş olan adaylardan lisans mezuniyet akademik not ortalaması
şartı aranmayacaktır.) (Adayların mezuniyet akademik not ortalaması evrak kontrol aşamasında
kontrol edilecektir),

(10) Tablo-3’deki Uçak Bakım ve Hava Savunma sınıflarına müracaat edecek
adaylardan KPSS P3’den en az 70 alanlar arasından, öncelikli olarak ÖSYM tarafından son iki yıl
içerisinde (2022-2023) yapılan İngilizce yabancı dil sınavından [(YDS/E-YDS) (25.02.2016 tarihli
ÖSYM Yönetim Kurulu kararında belirtilen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen
yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar için ilgili YDS notuna denk yabancı dil sınav notu kabul
edilecektir.) Adayların YDS sınavı haricindeki sınav notu belgesini “sınav bilgileri sınav bilgisi
ekle” alanından sisteme yüklemeleri gerekmektedir.] en az 50 puanı olanlardan KPSS P3 puanı
yüksek olandan başlamak üzere kontenjanın 10 katı olarak belirlenen çağrı listesine dahil edilecek,
yabancı dil notu olan yeterli aday olmaması durumunda eksik kalan çağrı kontenjanı, yabancı dil notu
olmayan ve en yüksek KPSS P3 puanı bulunan adaylardan başlayarak tamamlanacak, bu aşamada
geçerli yabancı dil notu olmayan adaylar, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) uyarınca
asgari A2 (Pre-Intermediate) seviyesinde İngilizce yazılı sınava tabi tutulacak, bu sınavdan 50 ve
üzeri puan alan adaylar diğer seçim aşamalarına devam edecek, yazılı sınavdan taban puanı alamayan
adayların bu iki sınıf tercihleri geçersiz sayılacaktır.

(11)Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(12)Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve erler,

(13)Askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında “yedek subay olamaz”, “yedek astsubay
olamaz” kararı olanlar başvuramazlar) ve,

(14)Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve
kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt
edenler, başvurabilecektir.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvurular internet üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki linke gitmesi gerekmektedir.

Başvuru yapmak için tıklayın

Kadın erkek adaylarla tanışmak ve bilgi alış verişi için >>> TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)

Seç