Milli Saraylar İdaresi mülakatsız itfaiyeci alımı başvurusu başladı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Milli Saraylar İdaresi mülakatsız itfaiyeci alımı başvurusu başladı

Milli Saraylar İdaresi tarafından bir açıklama yapıldı ve itfaiyeci kadrosuna personel alımı yapılacağına yer verildi. İlan yazımızda.

Kariyer Kapısı 24 Ara 2023 0
Milli Saraylar İdaresi mülakatsız itfaiyeci alımı başvurusu başladı

Millil Saraylar mülakatsız 15 itfaiyeci alımı yapacak.

Milli Saraylar İdaresi tarafından yapılan son dakika açıklamasında itfaiyeci kadrosunda çalıştırmak üzere 15 personel alımı yapılacağına yer verildi. İlanın başvurusuna dair detaylara baktığımızda başvuruların başladığı görülüyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince Mavi Kart
sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara
başvuramazlar.)
b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak
ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına
atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
ç) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak.
Kılavuzda yer alan Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;
Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı
işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,
dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç
kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı
hükümlü bulunmamak.

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını
taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya
durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

e) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı
yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi
suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)
Kılavuzda yer alan Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;
Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak. (Hangi
görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından
alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

f) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

3331    Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1208 - İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
8537 - İtfaiyecilik ve Sivil Savunma
9023 - Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
7300    Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.

BAŞVURU BAŞLADI

Milli Saraylar İdaresi personel alımına başvurular aşağıdaki videoda belirtilen adımların takip edilmesi ile yapılacak:

Tercih kodu: 202011872

Kadın erkek adaylar bu sayfada >>>Bilgi alış verişi için  TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç