Milli Saraylar Büro Personeli, Güvenlik Görevlisi ve Müze Personeli Alımı Yapıyor: İşte Başvuru 2022

Milli Saraylar Büro Personeli, Güvenlik Görevlisi ve Müze Personeli Alımı Yapıyor: İşte Başvuru 2022

Milli Saraylar bünyesine en az lise mezunları arasından personel alımı yapılacak. İlanın başvuru bilgileri yazımızda.

Milli Saraylar Büro Personeli, Güvenlik Görevlisi ve Müze Personeli Alımı Yapıyor: İşte Başvuru 2022

Milli Saraylar personel alımı yapıyor.

Milli Saraylar tarafından yayımlanan duyuruda temizlik personeli, güvenlik görevlisi, büro personeli kadrolarında istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağına yer verildi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılacak söz konusu personel alımında başvurular başladı. Biz de finans7haber olarak bu yazımızda söz konusu personel alımının başvurusuna dair bilgilere yer verdik.

"Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine göre, aşağıdaki tabloda başvuru özel şartları belirtilen 144 boş pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır" ifadeleri ile yayınlanan söz konusu duyuruda kadro dağılımı ve diğer detaylar şu şekilde paylaşıldı:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

- Başvuru özel şartlarına sahip olmak,

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.

- 18 yaşını tamamlamış olmak.

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. Bu kapsamda olanların başvuruları kabul edilmeyecek, kabul edilenlerin atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.

KADROLAR AÇIKLANDI

Personel alımında kadrolar ve özel şartlar şu şekilde:

Büro Personeli  2

 • - ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
 • - İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • - Herhangi bir lisans bölümünden mezun olmak.

Müze Görevlisi 11

 • - ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
 • - İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • - Sanat Tarihi, Tarih, Dünya Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Türk Memleketleri Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Yakın Çağ Tarihi,Yeni Çağ Tarihi, Arkeoloji, Klasik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Protohistorya, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Türk İslam Arkeolojisi, Arkeoloji ve Etnoloji,  Müzecilik, Müzecilik ve Eski Eserleri Koruma, İletişim, İletişim Bilimleri, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım,  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Turizm Rehberliği, Turist Rehberliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Rehberlik, Turizm ve Rehberlik lisans bölümlerinden birinden mezun olmak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi 21

 • - ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
 • - 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile “Özel Güvenlik Görevlileri SağlıkŞartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,
 • - Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak veya Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili kurumlara başvuruda bulunmuş olmak.
  (Ancak, sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin nihai liste ilan edildikten itibaren evrak ibraz süresi içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecek, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir. )
 • -İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • - Herhangi bir lisans bölümünden mezun olmak. 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi 20

 • ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P93 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
 • - 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile “Özel Güvenlik Görevlileri SağlıkŞartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,
 • - Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak veya Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili kurumlara başvuruda bulunmuş olmak.
  (Ancak, sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin nihai liste ilan edildikten itibaren evrak ibraz süresi içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecek, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir.)
 • -İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • -Herhangi bir ön lisans bölümünden mezun olmak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi 10

 • ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
 • - 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile “Özel Güvenlik Görevlileri SağlıkŞartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,
 • - Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak veya Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili kurumlara başvuruda bulunmuş olmak.
  (Ancak, sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin nihai liste ilan edildikten itibaren evrak ibraz süresi içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecek, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir.)
 • -İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • - Herhangi bir lisans bölümünden mezun olmak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi:10

 • ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P93 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
 • - 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile “Özel Güvenlik Görevlileri SağlıkŞartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,
 • - Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak veya Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili kurumlara başvuruda bulunmuş olmak.
  (Ancak, sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin nihai liste ilan edildikten itibaren evrak ibraz süresi içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecek, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir.)
 • -İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • -Herhangi bir ön lisans bölümünden mezun olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular başladı ve 21 Kasım'a kadar devam edecek. Başvuru yapmak için https://www.turkiye.gov.tr/milli-saraylar-idaresi-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim adresine gitmeniz gerekmektedir.

Linke tıkladıktan sonra açılan ekranda KİMLİĞİMİ ŞİMDİ DOĞRULA yazan yere tıklayın. Daha sonra karşınıza çıkan ekranda e devlet girişi yapın. E Devlet girişi yaptıktan sonra yeni başvuru kısmından başvurunuzu yapın.

Kadın erkek diğer adaylarla bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (15)

Seç


Ziyaretçi 19 Gün Önce
ÖNLİSANSLILARA NEDEN BU KADAR AZKADRO TAHSİİS EDİLİYOR.POLİS AKADEMİSİDE AYNISINI YAPTI 11.000. LİSANS.800. ÖNLİSANS. İNŞALLAH YETKİLİLER BU AYRIMCILIĞI GİDERİR.
Ziyaretçi 20 Gün Önce
Ön lisansda insan düşünmek lazım bu vatan hepimizin.
Ziyaretçi 22 Gün Önce
Lisans ne ya onlisanslar ölsün mu
Ziyaretçi 22 Gün Önce
Lisans ne ya onlisanslar ölsün mu
Ziyaretçi 22 Gün Önce
Lisans ne ya onlisanslar ölsün mu