MGM 78 personel alacak: İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü işçi personel alımı başvuru 2023

MGM 78 personel alacak: İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü işçi personel alımı başvuru 2023

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve personel alımı yapılacağına yer verildi. İlan bilgileri yazımızda.

Sözleşmeli Personel Alımı 10 Mayıs 2023 00:12 0
MGM 78 personel alacak: İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü işçi personel alımı başvuru 2023

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak.

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada en az lise mezunları arasından 78 personel alımı yapılacağına yer verildi. Yayınlanan ilana baktığımızda alınacak adayların mühendis, büro personeli, temizlik personeli, şoför ve güvenlik görevlisi kadrolarında istihdam edileceği görüldü. Peki İlanın başvuru bilgileri nedir? MGM personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte son dakika bilgileri.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu
bulunmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
 6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
7. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine
karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak.
8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması.
9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
10. Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B)
fıkrasında yer alan; ‘Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı
kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi
yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması.

ÖZEL ŞARTLAR

B.1-Büro Personeli
1. Herhangi bir Ön lisans programından mezun olmak.
2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS
Ön lisans P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

B.2- Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
 1. Herhangi bir Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.
 2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS
Ortaöğretim P94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
 3. Son başvuru tarihi (26/05/2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.

B.3- Destek Personeli (Şoför)
 1. Herhangi bir Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.
 2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS
Ortaöğretim P94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
 3. Son başvuru tarihi (26/05/2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
 4. 26/05/2023 tarihi itibarı ile 5 yıllık CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 5. Son başvuru tarihi itibarı ile güncel Psikoteknik Belgesine sahip olmak.
6. Son başvuru tarihi itibarı ile SRC3 veya SRC4 Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.
7. Hizmetin özelliğine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan, 17.04.2015 tarihli ve 29329
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik uyarınca 1 Ocak 2016 tarihi öncesi itibariyle en az E sınıfı, 1
Ocak 2016 tarihi sonrası itibarıyla ise en az CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

B.4- Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
 1. Herhangi bir Ön lisans programından mezun olmak.
 2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS
Ön lisans P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
 3. Son başvuru tarihi (26/05/2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
 4. Cinsiyetinin erkek olması.
 5. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde
yer alan şartları taşıyor olmak.
 6. Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak.
 7. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan (silahlı
ibareli) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
 8. 170 santimetreden kısa boylu olmamak.
 9. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla,
13’ten az olmamak. (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-13=67’den
az olmaması gerekmektedir.)
10. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
 11. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci
maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
 12. Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda ve radar sahalarımızda vardiyalı sistemde çalışmaya engel
durumu olmamak.

B.5- Mühendis
1. Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak ya da denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları
gerekmektedir.
2. 2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.
3. Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.

BAŞVURU

Personel alımına başvurular 10/05/2023 – 26/05/2023 tarihleri arasında alınacak. Başvuruların saat 9'da başlaması bekleniyor. Başvuru başladığında haberdar olmak için TIKLA İNDİR

İlan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç