Meteoroloji Personel Alımı Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Meteoroloji Personel Alımı Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında personel alımı sonuçlarına yer verildi.

Sınav 13 Ekim 2022 23:36 0
Meteoroloji Personel Alımı Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Meteoroloji personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapıldı ve personel laımı başvurusuna dair detaylara yer verildi. Açıklamada personel alımı başvurusunun 14 Ekim 2022 tarihinde sona ereceğine yer verildi. Başvuru yapan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. 

Meteoroloji'den yapılan açıklamada sonuçlar ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli
ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslar çerçevesinde, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan ve başvuru
yapan adaylar arasından 2020 yılı KPSS (B) grubu puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle
puanlarına ve tercih sıralarına göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.
Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce
mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
Yerleştirme sonuçları ile yerleşen adaylardan istenilen belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler
www.mgm.gov.tr adresinde ilan edilecek olup ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca
adaylar, süreçlerine ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına
hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki
tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia
edemeyecektir.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile pozisyonlar için istenilen genel şartlardan ve
aranılan niteliklerden bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar atanmaya hak kazanmış
olsalar dahi başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise
atamaları ve sözleşmeleri iptal edilerek kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile
birlikte tazmin edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili
hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Finans7.COM  |ANKARA

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç