Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı: İşte MGM Büro, Temizlik ve Güvenlik Görevlisi İşçi Alımı Başvuru 2022
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı: İşte MGM Büro, Temizlik ve Güvenlik Görevlisi İşçi Alımı Başvuru 2022

Meteoroloji genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son dakika açıklamasında personel ve işçi alınacağına yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı: İşte MGM Büro, Temizlik ve Güvenlik Görevlisi İşçi Alımı Başvuru 2022

MGM persone lve işçi alımı yapacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere mülakatsız personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere yapılacak personel alımında adaylar aşağıdaki kadrolarda istihdam edilecek:

 6 (altı) sözleşmeli Büro Personeli,

22 (yirmi iki) sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)

8 (sekiz) sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi

MÜLAKATSIZ İKAMET ŞARTSIZ

Mülakatsız ve ikamet şartsız perosnel işçi alımında iller şu şekilde:

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu
bulunmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik
çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
 6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
7. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması.
9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
10. Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.
Maddesinin (B) fıkrasında yer alan, ‘’Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri
halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması.

BÜRO PERSONELİ

1. Herhangi bir Ön lisans programından mezun olmak.
2. 2020 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve
KPSS Ön lisans P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

1. Herhangi bir Ön lisans programından mezun olmak.
 2. 2020 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve
KPSS Ön lisans P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
 3. Son başvuru tarihi (14/10/2022) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
 4. Cinsiyetinin erkek olması.
 5. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu
maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.
 6. Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına sahip
olmak.
 7. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan
(silahlı ibareli) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
 8. 170 santimetreden kısa boylu olmamak.
 9. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten
fazla, 13’ten az olmamak. (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla,
80-13=67’den az olmaması gerekmektedir.)
10. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
 11. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci
maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
 12. Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda ve radar sahalarımızda vardiyalı sistemde çalışmaya
engel durumu olmamak.
 

DESTEK PERSONELİ
 

1. Herhangi bir Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.
 2. 2020 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve
KPSS Ortaöğretim P94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
 3. Son başvuru tarihi (14/10/2022) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak

BAŞVURU

İlana başvurular Cumhurbaşkanlığı Kariyer kapısı üzerinden 5 Ekim saat 10.00'da başlayacak. Başvuru ekranı açılınca haberdar olmak için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç