Mersin Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alımı yapıyor
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Mersin Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alımı yapıyor

Mersin Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında sözleşmeli 21 personel alımı yapılacak.

Mersin Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alımı yapıyor

Mersin Üniversitesi 21 personel alacak.

Mersin Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında mühendis, psikolog, sosyal çalışmacı, eczacı, sağlık teknikeri, bakım onarım personeli, aşçı, aşçı yardımcısı ve hasta bakımı temizliği kadrolarına personel alımı yapılacağına yer verildi. Yayınlanan personel alımına başvurular başladı.

KİMLER İLANA BAŞVURU YAPABİLİR?

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

3. (Değişik alt bent: 10/01/1991 - 3697/1 md.; Değişik alt bent: 23/01/2008-5728 S.K./317.mad) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 sayılı Kararı ile.) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

4. Askerlikle ilgisi bulunmamak.

5. 18 yaşını doldurmuş olmak (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler)

Özel Şartlar ise şu şekilde:

1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,

2- 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP93, Lise mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır, 

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 

4- Nöbet (vardiya) usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

Kadrolar ve başvuru bilgileri ise şu şekilde:

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

İlana başvurular üniversite  Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak. İlan bilgileri, başvuru evrakları ve başvuru detayları için TIKLAYIN

Kadın erkek adaylarla tanışmak ve bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç