Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı başvuru formu: En az lise mezunu 2023

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı başvuru formu: En az lise mezunu 2023

Son dakika haberi: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesine itfaiye eri alımı yapılacak. İlanın başvurusuna dair bilgiler yazımızda.

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı başvuru formu: En az lise mezunu 2023

Mersin Büyükşehir Belediyesi en az lise mezunu itfaiye eri alımı yapacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı başvurusunun 6 Kasım'da başlayacağına yer verildi. Başvuru formu yayınlandı.

Belediyeye 60 KPSS ile yapılacak kamu personeli alımında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere toplamda 50 itfiaye eri alımı yapılacağına yer verilirken başvuruların şahsen yapılacağına yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacaklarda aranan şartlar şu şekilde:

-Türk vatandaşı olmak

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

-Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak

-657 sayılı Kanun’un 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye
İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre itfaiye eri kadrolarına başvuru
yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla
erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla
olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması (Boy ve kilo tespitleri
kurumumuzca yapılacaktır.)

-Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları

-Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye
teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.

Başvuru özel şartları ise şu şekilde açıklandı:

BAŞVURU FORMU

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte yapılacak.

1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi ya da
barkodlu/karekodlu geçici kimlik belgesi,
2. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınmış
karekodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
3. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
4. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya barkodlu/karekodlu geçici sürücü belgesi (aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
5. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
8. 2 adet vesikalık fotoğraf

Adaylar öncelikle "https://www.mersin.bel.tr/duyuru/belediyemiz-bunyesinde-istihdam-edilmek-uzere-50-itfaiye-eri-alinacaktir-1696331510" adresindeki başvuru formunu dolduracak. Başvuru formunun doldurulmasından sonra çıktısı alınacak ve yukarıdaki evraklarla birlikte Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı Ata Eğitim Merkezi – Halkkent Mahallesi Âşık Veysel Bulvarı No: 3 Toroslar/Mersin adresinde mesai saatleri içerisinde (08.00-12.00 ile 13.00-17.00) şahsen yapılacak.

Başvurular 6 Kasım tarihinde başlayacak ve 10 Kasım 2023 Cuma tarihi mesai bitimine kadar alınacak. Kadın erkek adaylar bu sayfada >>> TIKLA TAKİP ET

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


;