Mersin Büyükşehir Belediyesi en az lise mezunu itfaiye eri alımı başvurusu başladı 2023

Mersin Büyükşehir Belediyesi en az lise mezunu itfaiye eri alımı başvurusu başladı 2023

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında itfaiye eri alımı başvuru formunun yayınlandığı ve başvuruların başladığına yer verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi en az lise mezunu itfaiye eri alımı başvurusu başladı 2023

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı başvurusu başladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 2023 yılı ittfaiye eri alımı başvuru formunun erişime açıldığı ve başvuruların başladığına yer verildi. Lise ve ön lisans mezunları arasından yapılacak personel alımında başvuru formu yayınlandı.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İlana başvuru yapacaklarda aranan şartlar şu şekilde:

1. Türk vatandaşı olmak
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

ÖZEL ŞARTLAR

1. İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve
bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından alım yapılacak kadroların
karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak
2. 657 sayılı Kanun’un 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye
İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre itfaiye eri kadrolarına başvuru
yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla
erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla
olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması (Boy ve kilo tespitleri
kurumumuzca yapılacaktır.)
3. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları
4. Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye
teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları
5. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak
6. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun
nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular bugün başladı. Adaylar Mersin Büyükşehir resmi sayfasından başvur uformunu dolduracak. Daha sonra bu formun çıktısı alınacak ve aşağıdaki evraklarla birlikte başvurular belediyeye şahsen yapılacak.

1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi ya da
barkodlu/karekodlu geçici kimlik belgesi,
2. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınmış
karekodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
3. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
4. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya barkodlu/karekodlu geçici sürücü belgesi (aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
5. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
8. 2 adet vesikalık fotoğraf

Başvuru formu linki: "https://mersin.bel.tr/duyuru/belediyemiz-bunyesinde-istihdam-edilmek-uzere-50-itfaiye-eri-alinacaktir-1696331510"

Yorumlar (1)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 31 Gün Önce
nasıl başvuru yapacaz
;