MEB sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

MEB sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakatları için geri sayım devam ediyor. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?

MEB sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte atama ve mülakat takvimi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı ve sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ve mülakatlara ilişkin detaylara yer verildi.

Yayınlanan atama takvimine baktığımızda sözleşmeli öğretmenlik başvurusunun 31 Mayıs tarihinde sona erdiği görülüyor.

KAÇ BAŞVURU OLDU?

Başvuruların alındığı ilkatama.meb.gov.tr sayfasına baktığımızda 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için toplamda 97 bin 356 kişinin başvuru yaptığı görülüyor. Mülakatlara ise 60 bin kişi çağrılacak ve sıralama KPSS puanına göre yapılacak.

MÜLAKATLAR NEREDE YAPILACAK?

Mülakatların yapılacağı iller şu şekilde:

1 Adana
2 Ankara

3 Antalya
4 Aydın

5 Balıkesir
6 Bursa

7 Diyarbakır
8 Eskişehir

9 Erzurum
10 Gaziantep

11 İstanbul
12 İzmir

13 Kayseri
14 Kocaeli

15 Konya
16 Mersin

17 Samsun
18 Tekirdağ

19 Trabzon
20 Van

SONUÇ TARİHİ

Mülakatlara gireceklerin listesi 10 Haziran 2024 Pazartesi tarihin açıklanacak. Mülakatlar ise 1 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak. Sonuçlardan haberdar olmak için UYGULAMAMIZI TIKLA İNDİR 

MÜLAKAT DETAYLARI

Kılavuzda sözlü mülakat detaylarına şu şekilde yer verildi:

1. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları
onaylananlardan KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek
puandan başlamak üzere atama alanları bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç
katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav
merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav giriş belgeleri 10.06.2024 tarihinde
Millî Eğitim Bakanlığı resmî internet sitesinden yayımlanacak olup adaylar fotoğraflı
sözlü sınav giriş belgelerini bu adresten e-Devlet şifreleriyle alabilecektir. Sözlü sınav
giriş belgesinde aday başvuru numarası, sözlü sınav yeri, sözlü sınav tarihi ve saati,
adayın fotoğrafı ve alan bilgileri yer alacaktır. Sözlü sınav giriş belgesinde, bina salon
listesinde ve Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formunda
adayın ismi ve T.C. kimlik numarası yer almayacak, bunların yerine adayın başvuru
numarası kullanılacaktır. Adaylar sınava gireceği komisyon numarasını ise sınava giriş
esnasında öğreneceklerdir.
2. Sınav giriş belgesinde ve Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme
Formunda yer alacak başvuru numarası adayın başvurusu esnasında sistem tarafından
oluşturulacaktır. Başvuru numarası sadece bu sözlü sınav uygulamasında kullanılacak
olup başka herhangi bir yerde kullanılmayacaktır.
3. Rehberlik alanından sınava alınacak adaylar Ek-6B diğer adaylar Ek-6A Sözleşmeli
Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formuna göre sözlü sınav
komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Adaylar eğitim bilimleri ve genel
kültür; alanıyla ilgili bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü;
iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere
açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle
değerlendirilecektir.
4. Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il millî
eğitim müdürlüklerince yürütülecektir. Sözlü sınav komisyonu bir başkan, iki üyeden
olmak üzere üç kişiden oluşacaktır. Komisyon üyeleri hangi komisyonda görevli
olduklarını sınav günü öğreneceklerdir. Komisyon üyelerinin kişisel bilgileri herhangi
bir yerde kullanılmayacak, komisyonda görevli personele kullanıcı adı tanımlanacaktır.
Komisyon üyeleri, sözlü sınav salonuna kesinlikle cep telefonu vb. iletişim araçları ile
giremeyeceklerdir.
5. Adayların sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü
Sınav Aday Değerlendirme Formuyla puanlanacaktır.

6. Adayların sözlü sınava girdiği sınav salonunda, sınav esnasında kamera kaydı
alınacaktır.
7. Adaylar, elektronik kura ile belirlenen sorulara verdikleri cevapları ayrıca soru cevap
kâğıdına el yazısı ile yazarak imzalayacaklardır. Soru cevap kâğıdına cevapların aday
tarafından yazılmaması, yazılıp imzalanmaması veya soru cevap kâğıdının usulüne
uygun olarak aday tarafından komisyona teslim edilmemesi hâlinde bu durum komisyon
tarafından tutanak altına alınacaktır.
8. Adaylar sözlü sınava fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri
(Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış
pasaport) ile alınacaktır. Bunun dışındaki sürücü belgesi, kurum kimlik kartı vb. belgeler
geçerli sayılmayacaktır. Fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi
olmayan adaylar kesinlikle sınav yapılan binaya alınmayacaktır.

9. Geçerli kimlik belgesi sadece sınav binasına alınma aşamasında kullanılacak olup sınav
binasına gerekli kontrollerle alınan adayın kimlik bilgisi komisyon üyeleri de dâhil
olmak üzere hiç kimseyle paylaşılmayacaktır.
10. Adaylar sözlü sınava; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat);
kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihaz, kulaklık; kolye, küpe, yüzük (alyans
hariç), bilezik, broş ve diğer takılar; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal
içerikli eşyalar; her türlü elektronik / mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf
makinesi vb. araçlar; her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşya (şeffaf / numaralı
gözlük hariç); banka / kredi kartı vb. kartlar; cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik
aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar; her türlü delici
ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizat; kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde
kâğıt, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar; pergel, açıölçer, cetvel,
vb. araçlar; şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb.
gıda / tüketim maddeleriyle giremezler.
11. Adayların sözlü sınav merkezlerince alınan tedbirlere ve yayımlanan kurallara uymaları
gerekmektedir.
12. Sözlü sınava katılanların sınav puanları bir sonraki aday sınav salonuna girmeden önce
komisyon üyelerince Sözlü Sınav Sonuç Ekranına ayrı ayrı girilecek ve değerlendirme
işlemi tamamlanacaktır.
13. Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra
duyurulacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle
öğrenebileceklerdir.
14. Sözlü sınavda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç