MEB Personel Alım Kılavuzunu Yayınladı! 2001, 6551, 7300, 7304 Kodları Ne Demek?
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

MEB Personel Alım Kılavuzunu Yayınladı! 2001, 6551, 7300, 7304 Kodları Ne Demek?

Milli Eğitim Bakanlığı, başvuru kılavuzunu yayınladı. 2001, 6551, 7300, 7304 tercih kodları ne demek? Ne anlama geliyor?

Kamu 3 Tem 2024 0
MEB Personel Alım Kılavuzunu Yayınladı! 2001, 6551, 7300, 7304 Kodları Ne Demek?

MEB başvuru kılavuzunda bulunan 2001, 6551, 7300, 7304 kodları ne anlama geliyor?

Milli Eğitim Bakanlığı personel alım kılavuzunu yayınladı. Yayınlanan kılavuza göre, MEB'e personel alımı yapılacak. Yayınlanan bu kılavuzda başvuru şartlarında bazı özel kodlar bulunuyor. Bu kodlar 2001, 6551, 7300, 7304, şeklinde. Peki bu 2001, 6551, 7300, 7304, kodları ne demek, ne anlama geliyor? İşte bu kodların açıklamaları...

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHLI): (7304)

(7300) Bu nitelik kodunun yazıldığı kadro/pozisyonda vardiya sistemi, uygulanmaktadır.
1) (6551) Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (Silahlı) sahibi (Tercih işlemlerinin son günü itibarıyla
geçerlilik süresi dolmamış) olmak.
2) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesine göre bu pozisyonlarda
çalıştırılacak personelde aşağıdaki şartlar da aranır:
9
a.Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile
uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya
kovuşturma bulunmamak. ,
b. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
c. İlgili Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
ç. Aynı Kanunun 11 inci maddesine göre; Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler hakkında
valilikçe güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun
14’üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe çalışma
izni verilir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır.
d. Özel güvenlik görevlilerine 5188 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen
yetki, zor kullanmanın son aşaması olarak silah kullanma yetkisini de kapsamaktadır. Silahlı olarak görev
yapacak özel güvenlik görevlileri için Kanunda yaş sınırı bulunmamakla birlikte, 6136 sayılı Kanun’un
Uygulanmasına İlişkin 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü
doğrultusunda 21 yaşını doldurmamış olanlara silah taşıma ruhsatı verilemeyeceğinden silahlı görev yapacak
özel güvenlik görevlilerinin 21 yaşın üzerinde olması şartı aranacaktır ve kendilerinden 6136 sayılı Kanun ve
ilgili mevzuatı doğrultusunda kamuya ait sağlık kuruluşlarından alınacak “silahlı özel güvenlik görevlisi olur”
ibareli sağlık kurulu raporu istenecektir.
e. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait Koruma
ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna atanacakların, ÖSYM’ce yerleştirilmelerini müteakip haklarında valiliklerce
yapılacak güvenlik soruşturması ya da arşiv araştırması olumlu sonuçlandıktan sonra ilgili kurumlarca
atamaları yapılacaktır.
f. Bu koşullara göre Silahlı Koruma ve Güvenlik Görevlisi için tercih yapacak adaylar; tercih işlemlerinin son
günü olan 9 Temmuz 2024 tarihine göre; 10 Temmuz 2003 ve sonrasında doğan adaylar 21 yaşından küçük
olduğundan tercih yapmaları sistem tarafından engellenecektir.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç