MEB okullara sağlıkçı ve memur alımı yapıyor 2023 başvuru
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

MEB okullara sağlıkçı ve memur alımı yapıyor 2023 başvuru

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı okullara sağlıkçı ve büro memuru alımı yapacak. İlanın başvuru bilgileri yazımızda.

MEB okullara sağlıkçı ve memur alımı yapıyor 2023 başvuru

Son dakika haberi: MEB okullara sağlıkçı ve hemşire alımı yapıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada okullara personel alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puan sınırı olmadan yapılan personel alımında başvuru bilgileri finans7.com'da.

- İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin (B)
fıkrası ile aynı Kanunun 48’inci maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların Ek 1’inci maddesindeki şartları da
taşımaları gerekmektedir.

- Başvurma genel ve özel şartları ile anılan Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan,
yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri
süresi içerisinde getirmeyen adayların yerleştirilmeleri yapılmış olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.

- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 1’inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak
üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak mühendis, avukat, hemşire, diyetisyen ve büro personeli
pozisyonlarında istihdam edilenlerin bu kılavuzda ilan edilen aynı unvanlı pozisyonlara yerleştirilmeleri halinde
atamaları yapılmayacaktır.

- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların yerleştirilmeleri yapılmış olsa dahi
atamaları yapılmayacaktır.

- Yerleştirme işlemleri yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
Kanununun 12’nci maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasının 1’inci bendi gereği bu tercih
kılavuzunda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir.
(Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmayacağı 27/06/1989 tarihli
ve 375 sayılı KHK’nın geçici 5’inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.) Bu kapsamda, ÖSYM Aday İşlemleri
Sisteminde uyruğundan biri “T.C.” (Bulgaristan’dan göç dâhil) olarak kayıtlı olan adaylar KPSS’de tercih
yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruk bilgisi “KKTC”, “2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar”,
“Yabancı Uyruklular” ve/veya “Mavi Kartlı” olarak kayıtlı olan adaylar KPSS’de tercih yapamazlar.

- Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranacak genel şartlara ilave olarak;
a. Sözleşmeli mühendis, avukat, hemşire, diyetisyen ve büro personeli pozisyonları için aranan niteliklere ve şartlara haiz olmak. (Hangi bölüm mezunlarının alınacağı ve hangi şartları taşıması gerektiği pozisyonların karşısında yer almaktadır.)
b. Sağlık bakımından mühendis, avukat, hemşire, diyetisyen ve büro personeli olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.
c. 2022-KPSS sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP3 puanı almış olmak.

KADRO DAĞILIMI VE ALIM YAPILAN İLLER

BAŞVURU

İlana başvurular internet üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki videoda anlatıldığı gibi başvurusunu yapması gerekmektedir:

Kadın erkek adaylarla bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç