MEB, öğretmenlere ek ders ücretinin nasıl ödeneceğini açıkladı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

MEB, öğretmenlere ek ders ücretinin nasıl ödeneceğini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve deprem döneminde ek ders ödemesinin nasıl yapılacağına yer verildi.

Çalışma Hayatı 21 Şubat 2023 08:59 0
MEB, öğretmenlere ek ders ücretinin nasıl ödeneceğini açıkladı

MEB'den son dakika açıklaması: Öğretmenlerin ek ders ücretlerinin ödemesi belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası okul tatilinin uzatılması ile birlikte öğretmenlere ek ders ödemesinin de yapılacağına yer verildi. Söz konusu açıklamada deprem nedeniyle tatil edilen sürede öğretmenlere ödenecek ek ders ücretinin nasıl hesaplara yatırılacağına dair detaylara yer verildi.

Resmi yazıda MEB, şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilen süreçte yapılacak ek ders ücreti ödemelerine ilişkin aşağıda yer alan açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Bilindiği üzere 25.08.2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" bölümünün "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 2'nci maddesinde; "(1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar." denilmektedir.

Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara, 15 Şubat 2023 tarihli ve 32105 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 14 Şubat 2023 tarihli ve 6793 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen ve 6.2.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren geçici 7'nci maddede; "(1) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında görev yapmakta olanlar, 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle eğitime ara verilen günlerde üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılır." hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilen süreçte;

1-Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yöneticiler ile kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin, ders yılı içerisindeki iş günlerinde fiilen yerine getiremedikleri üzerlerinde bulunan aylık karşılılığı ders, varsa ek ders (ders dışı eğitim çalışmaları ile nöbet görevleri hariç), ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerekmektedir.

2-Anılan Kararın 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerin, fiilen yerine getiremedikleri üzerlerinde bulunan ek ders görevleri ve bu bağlamda eğitim öğretime destek görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerekmektedir"

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç