Meb en az lise mezunu personel alımı başvuru özel şartları açıklandı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Meb en az lise mezunu personel alımı başvuru özel şartları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı en az lise mezunu personel alımı duyurusu geldi. Duyuruya baktığımızda başvuruların başladığı görüldü.

Meb en az lise mezunu personel alımı başvuru özel şartları açıklandı

MEB personel alımı başvuru şartları.

Milli Eğitim Bakanlığı mülakatsız personel alımı başvuru bilgileri, tüm detayları ile bu yazımızda. İşte MEB sözleşmeli personel alımı başvurusuna dair detaylar.

17 büro personeli alımı

3246: İnternet ve Ağ Teknolojileri, Multimedya ve Network Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
3247: Bilgi Güvenliği Teknolojisi veya Bilişim Güvenliği Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak
3248: Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
3249: Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Bilimleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
3253: Bilgi İşlem, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

ÖSYM kodu: 206010101

2 diğer teknik hizmet personeli

3290: Elektrik veya Elektrik Teknolojisi ön lisans programından mezun olmak.
3291: Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Kontrol ve Ölçü Aletleri, Endüstriyel Otomasyon, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi, Otomasyon, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi programlarının birinden mezun olmak.
3292: Mekatronik veya Mekatronik Teknolojisi ön lisans programından mezun olmak.
3293: Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Deniz Elektroniği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

ÖSYM kodu: 206010108 

14 temizlik görevlisi alımı

2001: Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak

10 temizlik görevlisi için ÖSYM kodu: 106010115 

4 temizlik görevlisi için ÖSYM kodu: 106010122 

4 şoför alımı

2001: Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak
6510: C Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.

a. (6510) Son başvuru tarihi itibarıyla yeni tip ehliyetlerde C sınıfı sürücü belgesine sahip olma,
b. SRC-2 belgesine sahip olmak,
c. Geçerli psikoteknik belgesine sahip olmak,
ç. Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,
d. Esnek çalışmaya engel durumu bulunmamak,
İSTENİLEN YENİ SÜRÜCÜ BELGESİ

C sınıfı sürücü belgesi

ESKİ SÜRÜCÜ BELGESİ İLE TERCİHTE BULUNABİLECEKLER

C, D, E sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birine sahip olanlar

YENİ SÜRÜCÜ BELGESİ İLE TERCİHTE BULUNABİLECEKLER

C, CE sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birine sahip olanlar

ÖSYM kodu: 106010108

5 güvenlik görevlisi alımı

2001: Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak
6551: Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı sahibi olmak.
7300: Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.
(7300) Bu nitelik kodunun yazıldığı kadro/pozisyonda vardiya sistemi, uygulanmaktadır.
1) (6551) Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (Silahlı) sahibi (Tercih işlemlerinin son günü itibarıyla
geçerlilik süresi dolmamış) olmak.
2) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesine göre bu pozisyonlarda
çalıştırılacak personelde aşağıdaki şartlar da aranır:

a.Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile
uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya
kovuşturma bulunmamak. ,
b. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
c. İlgili Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
ç. Aynı Kanunun 11 inci maddesine göre; Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler hakkında
valilikçe güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun
14’üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe çalışma
izni verilir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır.
d. Özel güvenlik görevlilerine 5188 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen
yetki, zor kullanmanın son aşaması olarak silah kullanma yetkisini de kapsamaktadır. Silahlı olarak görev
yapacak özel güvenlik görevlileri için Kanunda yaş sınırı bulunmamakla birlikte, 6136 sayılı Kanun’un
Uygulanmasına İlişkin 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü
doğrultusunda 21 yaşını doldurmamış olanlara silah taşıma ruhsatı verilemeyeceğinden silahlı görev yapacak
özel güvenlik görevlilerinin 21 yaşın üzerinde olması şartı aranacaktır ve kendilerinden 6136 sayılı Kanun ve
ilgili mevzuatı doğrultusunda kamuya ait sağlık kuruluşlarından alınacak “silahlı özel güvenlik görevlisi olur”
ibareli sağlık kurulu raporu istenecektir.
e. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait Koruma
ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna atanacakların, ÖSYM’ce yerleştirilmelerini müteakip haklarında valiliklerce
yapılacak güvenlik soruşturması ya da arşiv araştırması olumlu sonuçlandıktan sonra ilgili kurumlarca
atamaları yapılacaktır.
f. Bu koşullara göre Silahlı Koruma ve Güvenlik Görevlisi için tercih yapacak adaylar; tercih işlemlerinin son
günü olan 9 Temmuz 2024 tarihine göre; 10 Temmuz 2003 ve sonrasında doğan adaylar 21 yaşından küçük
olduğundan tercih yapmaları sistem tarafından engellenecektir.

ÖSYM kodu: 106010101

Başvuru nasıl yapılacak?

MEB'e sözleşmeli personel alımı için detaylar da belli oldu. Adayların 9 Temmuz 2024 tarihine kadar başvurusunu yapması gerekiyor. ais.osym.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak başvurunuzu yapabileceksiniz. Kadın erkek adaylar bu sayfada >>>Bilgi alış verişi için  TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (2)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 12 Gün Önce
ÖSYM başvuru bulunmuyor böyle bir alım olduğunu düşünmüyorum amaç tıkla gir
Ziyaretçi 13 Gün Önce
Başvuru ÖSYM sayfasında görünmüyor