MEB 486 büro personeli alımı başvuru ekranı açıldı: 3001 nitelik kodu nedir?
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

MEB 486 büro personeli alımı başvuru ekranı açıldı: 3001 nitelik kodu nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı 486 büro personeli alımı başvuru ekranı açıldı. İşte başvuruya ilişkin bilgiler ve başvuru detayları.

Kariyer Kapısı 19 Ocak 2024 2
MEB 486  büro personeli alımı başvuru ekranı açıldı: 3001 nitelik kodu nedir?

MEB 486 büro personeli alımı başvuru şartları, 3001 nitelik kodu ve başvuru ekranı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında KPSS 2024/3 tercihleri kapsamında 486 kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Yapılacak personel alımında en fazla atama büro personeli kadrosuna olacak. Peki büro personeli alımı başvuru şartları nelerdir?

BAŞVURU ŞARTLARI

İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48’inci maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların Ek 1’inci maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.

Başvurma genel ve özel şartları ile anılan Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan, yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adayların yerleştirilmeleri yapılmış olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 1’inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak mühendis, avukat, hemşire, diyetisyen ve büro personeli pozisyonlarında istihdam edilenlerin bu kılavuzda ilan edilen aynı unvanlı pozisyonlara yerleştirilmeleri halinde atamaları yapılmayacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların yerleştirilmeleri yapılmış olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.

Yerleştirme işlemleri yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 12’nci maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasının 1’inci bendi gereği bu tercih kılavuzunda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. (Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmayacağı 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’nın geçici 5’inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.) Bu kapsamda, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruğundan biri “T.C.” (Bulgaristan’dan göç dâhil) olarak kayıtlı olan adaylar KPSS’de tercih yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruk bilgisi “KKTC”, “2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar”, “Yabancı Uyruklular” ve/veya “Mavi Kartlı” olarak kayıtlı olan adaylar KPSS’de tercih yapamazlar.

Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranacak genel şartlara ilave olarak;

a. Sözleşmeli mühendis, avukat, hemşire, diyetisyen ve büro personeli pozisyonları için aranan niteliklere ve şartlara haiz olmak. (Hangi bölüm mezunlarının alınacağı ve hangi şartları taşıması gerektiği pozisyonların karşısında yer almaktadır.)

b. Sağlık bakımından mühendis, avukat, hemşire, diyetisyen ve büro personeli olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.

c. 2022-KPSS sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP3, 2022-KPSS sonuçlarına göre önlisans mezunları için KPSSP93 puanı almış olmak.

d. 7361(Avukat)1136 sayılı Avukatlık Kanununun 9 uncu maddesine göre avukatlığa kabulün ruhsatnamenin verildiği andan itibaren hüküm ifade etmesi ve avukatlığa kabulden sonra avukat unvanının kullanılabilmesi sebebiyle, avukat kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların avukatlık ruhsatnamesine tercih işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir. Aksi halde yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacaktır. Avukatlık stajının tamamlanması ve avukatlık ruhsatının alınması için başvuruda bulunulması adaylara “avukatlık ruhsatı sahibi olmak” koşulunun arandığı kadro veya pozisyonlara başvuru hakkı vermez.

KILAVUZ

Kılavuzda büro personeli alımı yapılacak yerler şu şekilde paylaşıldı:

Fotoğrafların büyük hali için TIKLAYIN

Toplamda 500 büro personeli alımı 3001 nitelik kodu ile yapılacak. 3001 nitelik kodunun anlamı ise: "Herhangi bir önlisans programından mezun olmak. Yani sadece ön lisans mezunu olanlar başvurabilir. Ön lisansta herhangi bir bölümden mezun olan herkes KPSS puanı ile bu alıma başvuru yapabilecek.

BAŞVURU

Başvuru "https://ais.osym.gov.tr" üzerinden 19-25 Ocak 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 19 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 25 Ocak 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (2)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 3 Ay Önce
Başvuru nasıl yapılacak
Ziyaretçi 3 Ay Önce
Nasıl başvuru yapicaz