MBB 50 KPSS ile Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı Yapılacak (Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022)

MBB 50 KPSS ile Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı Yapılacak (Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022)

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanda en az lise mezunlarından zabıta memuru ve itfaiye eri alınacağına yer verildi.

MBB 50 KPSS ile Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı Yapılacak (Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022)

50 KPSS ile zabıta alımı yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuruda 50 ve 60 KPSS puan şartı ile zabıta memuru ve itfiaye eri alımı yapılacağına yer verildi. Bugün duyurulan ve "Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır." ifadeleri ile duyurulan ilanda başvuru bilgileri finans7.com'da.

BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

•    Türk Vatandaşı olmak,

•    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

•    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

•    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

•    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

•    İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

•    İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

•    657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin  (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

•    Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 

•    İtfaiye Eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

•    13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

•    Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

BAŞVURU

İlana başvurular 25.10.2022-27.10.2022 tarihleri arasında olacak. Başvurular şahsen yapılacak. İlan metni için TIKLAYIN

Başvurular başladığında haberdar olmak için uygulamamızı indirin:

Android için >>> TIKLAYIN

İOS için >>> TIKLAYIN

Huawei için >>> TIKLAYIN

Yorumlar (2)

Seç


Ziyaretçi 8 Gün Önce
Başka alımlar olacak mı
Ziyaretçi 8 Gün Önce
Zaten Muğla'nın devam eden itfaiye eri alımı var 55 kişilik onu 75 çıkarınsana ne kadar mantıksız bi iş bu böyle