Marmaris Belediyesi zabıta memuru alımı başvuru formu yayınlandı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Marmaris Belediyesi zabıta memuru alımı başvuru formu yayınlandı

Marmaris Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuruda zabıta memuru alımı başvuru formuna yer verildi. İlan yazımızda.

İş İlanları 9 Ara 2023 0
Marmaris Belediyesi zabıta memuru alımı başvuru formu yayınlandı

Marmaris Belediyesi memur alımı başvuru formu yayınlandı 2023.

Muğla Marmaris Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında zabıta memuru alımı başvuru formunun yayınlandığına yer verildi. Duyuruya baktığımızda başvurulara ilişkin detaylara yer verildiği görülüyor.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılacak söz konusu personel alımında başvurular 11 ARalık 2023 tarihinden itibaren şahsen alınacak. 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde verildi:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş olmak veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR İSE ŞU ŞEKİLDE;

a) İlan edilen zabıta memuru kadrosu için, mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak
ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
kadronun karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların
yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta
memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve
çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda
olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg'dan fazla fark
olmaması. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce başvuru esnasında yapılacaktır.
d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun
nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular 11/12/2023 - 05/01/2024 tarihleri arasında Marmaris Belediyesi Ek Hizmet Binası, Kemeraltı Mahallesi, 95. Sokak No:1 Marmaris/MUĞLA adresindeki Marmaris Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacak. Başvuru formu için TIKLAYIN

Başvuru evrakları ise şu şekilde:

1. Hangi kadroya başvuru yapacağına dair başvuru dilekçesi, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca
bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
4. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
Belediyemizce tasdik edilebilir).
9. Son altı (6) ay içinde çektirilmiş 3 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
10. Başvuru formu.

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç