Maltepe Belediyesi memur ve zabıta alımı başvuru formu yayınlandı 2023

Maltepe Belediyesi memur ve zabıta alımı başvuru formu yayınlandı 2023

Maltepe Belediyesi tarafından yayınlanan duyuruda memur ve zabıta alımı başvuru formunun yayınlandığına yer verildi. İlan bilgileri yazımızda.

Maltepe Belediyesi memur ve zabıta alımı başvuru formu yayınlandı 2023

Maltepe belediyesi personel alımı başvuru formu yayınlandı.

İstanbul Maltepe Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 10 memur ve 10 zabıta olmak üzere toplamda 20 belediye kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. 

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacaklarda aranan şartlar şu şekilde:

a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine
karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

ÖZEL ŞARTLARI:
a) İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili
olarak Lisans 2022 KPSSP3 türünde Kamu personeli Seçme ve Sınavından (KPSS) alım yapılacak
unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış
olmamak.
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması, (Boy ve kilo
tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.)
d) Zabıta memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış
olmak.
e) Zabıta memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları
Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak

BAŞVURU

İlana başvurular 13 Kasım tarihinden itibaren alınmaya başlanacak. Başvuru formuna belediye resmi sayfasından ulaşabilirsiniz.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


;