Malatya Turgut Özal Üniversitesi Mülakatsız En Az Lise Mezunu Personel Alımı Başvurusu Başladı 2022

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Mülakatsız En Az Lise Mezunu Personel Alımı Başvurusu Başladı 2022

Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda personel alımı başvurusu başladığına yer verildi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Mülakatsız En Az Lise Mezunu Personel Alımı Başvurusu Başladı 2022

Son dakika haberi: Malatya Turgut Özal Üniversitesi personel alımı yapacağını açıkladı.

Son dakika haberi geldi. Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından yayımlanan duyuruda en az lise mezunları arasından sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verildi. KPSS 60 puan şartı ile yapılacak personel alımında adayların mülakatlara alınmayacağı , KPSS puan sıralamasına göre atamaların yapılacağı öğrenildi.

"Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır" ifadeleri ile yayımlanan personel alımında başvuru bilgileri şu şekilde:

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1)
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

d) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,

e) Kamu Personel Seçme Sınavlarından(2020 KPSSLisans,2020 KPSS Ortaöğretim ve
2020 KPSS Ön Lisans ) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmak

f) İlanın yayınladığı tarih itibariyle istenilen belgelere sahip olmak.

g) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

h) İstenilen sertifikalar MEB, Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri, Mesleki
Yeterlilik Kurumu veya Resmi Kurum Onaylı olması gerekmektedir.

i) Üniversitemizin iç ve dış kampüslerinde çalışmaya elverişli olmak,

j) Yapılacak güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması,

k) Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

l) Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak 

BAŞVURU

İlana başvurular bugün başladı ve 15 gün boyunca alınmaya devam edilecek. Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada başvuruların personel daire başkanlığına , aşağıdaki ilan metninde yer alan evraklarla birlikte şahsen yapılacağına yer verildi. Posta yolu ile başvurular kabul edilmeyecektir.

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYIN

Finans7.com  | Ankara

Yorumlar (0)

Seç