Lise mezunu jandarma subay astsubay alımı başvuru duyurusu geldi 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Lise mezunu jandarma subay astsubay alımı başvuru duyurusu geldi 2023

Lise mezunlarından jandarma subay astsubay alımı için son dakika açıklaması geldi. Açıklamada başvuruların başladığına yer verildi.

Astsubay Alımı 27 Mart 2023 10:54 13
Lise mezunu jandarma subay astsubay alımı başvuru duyurusu geldi 2023

Lise mezunu jandarma astsubay ve subay alımı başvurusu başladı.

Lise mezunlarından jandarma subay ve astsubay alımına başvurular alınmaya başladı. ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, geçen hafta sona eren YKS'ye başvurusunu yapamayanlar için geç başvuru ekranının açıldığına yer verildi. Temmuz ayında yapılacak jandarma subay astsubay alımına başvuru yapmak isteyenlerin YKS'ye başvuru yapması gerekmektedir.

JANDARMA SUBAY ASTSUBAY ALIMINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Jandarma subay astsubay alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-Evli, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

-Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibarıyla yirmi bir (21) yaşını
bitirmemiş olmak,

-Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği
Yönetmeliği’nde belirtilen şartları taşımak. Yönetmeliğin, öğrenci adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin
bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelerden
“Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur” kararlı sağlık kurulu
raporu almak,

-Başvuru yapılan yıl YKS’ye [Güvenlik Bilimleri Fakültesi için Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik
Testlerine (AYT), JAMYO için ise Temel Yeterlilik Testine (TYT)] katılmış ve belirlenen taban puanı veya üzerinde puan
almış olmak (Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Jandarma Astsubay Meslek
Yüksekokuluna alınacak şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için belirli oranda kontenjan ayrılacak olup, şehit veya
vazife malulü eş ve çocukları için, belirlenen taban puanın en az % 80’ini almış olması gerekmektedir)],

-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

-Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

-26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlıklı yedinci bölümdeki
suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor
olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

-26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla
süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

-Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan
dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturması bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

-Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

-Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

-Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç; herhangi bir nedenle askeri okullardan,
Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış
olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

-Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasa dışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve
mitinglerine karışmamış, katılmamış ve bu örgütleri desteklememiş olmak,

-Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleriyle
herhangi bir irtibatı ve iltisakı bulunmamak,

-Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

-Lise veya lise dengi meslek okullarından mezun olmuş ya da başvuru yapılan yıl YKS’nin yapılmasını müteakip
belirlenecek kayıt tarihinden önce lise veya lise dengi meslek okullarından mezun olabilecek durumda olmak,

-Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının yurt içinde geçerli olduğunu belirten Milli Eğitim
Bakanlığınca (MEB) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak,

-Uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek), ilgili yönetmelik
hükümlerine göre yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

-Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Jandarma Astsubay Meslek
Yüksekokuluna giriş için yapılacak olan ön sağlık muayene, fiziki yeterlilik, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki
değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

-Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu
seçim aşamalarına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak diğer yükseköğretim programları için
kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır.

-İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı), kılavuzun bu bilgilerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

ALIM NASIL OLACAK?

Söz konusu alım yazılı, ön sağlık, spor ve sözlü mülakat aşamalarından oluaşcak. Alımlara başvuru yapmak için adayların öncelikle YKS'ye girmesi gerekmektedir. Astsubay olmak isteyenlerin sadece TYT'ue başvurması yeterli. Subaylık için hem TYT hem AYT'ye başvuru gerekiyor. TYT ve AYT başvuruları ise bugün başladı ve 3 Nisan tarihine kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak.

Kadın erkek jandarmalar ve jandarma alımına hazırlananlarla bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (13)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 13 Ay Önce
23 yaş olma gibi bir ihtimali yokmu
Ziyaretçi 15 Ay Önce
Askerlik şartı göremedim ama ben istiyor mu acaba?
Ziyaretçi 15 Ay Önce
nasıl başvuru oluyur
Ziyaretçi 15 Ay Önce
Oğlum 2016 yılında psikiyatriye götürmüşüm diye almadılar halbuki ilaçları içmedi bile ergenlik dönemiydi 2023deyiz aradan kaç yıl gecmis bidaha dokt.gitmesi sistemde psiyatriyle gitmiş diye almadılar yazik.oldu spor mulakatinida gecmisdi
Ziyaretçi 15 Ay Önce
Üniversite bitirenler için dış alımlar olmuyo mu ?