Lise mezunu jandarma astsubay alımı başvuru ekranı açıldı 2024 JAMYO
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Lise mezunu jandarma astsubay alımı başvuru ekranı açıldı 2024 JAMYO

Son dakika haberi: Jandarma 2024 yılı JAMYO astsubay alımı duyurusu geldi. İlanın başvurusuna dair bilgiler ve başvuru linki yazımızda.

Lise mezunu jandarma astsubay alımı başvuru ekranı açıldı 2024 JAMYO

Jandarma lise mezunu 323 astsubay alımı ilanı başvuru ekranı açıldı.

Jandarma tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada 2024 yılı lise mezunu subay astsubay alımına yer verilirken astsubay alımına kadın ve erkek adayların başvuru yapabileceği bildirildi. Subay alımına ise sadece erkek adaylar başvuru yapabilecek.

Kimler başvuru yapabilir? İşte şartları

2024 JAMYO duyurusuna baktığımızda adaylarda aranan başvuru şartlarına şu şekilde yer verildiği görülüyor:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Evli, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri (01 Ocak 2024)
itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, [1 Ocak 2003 ve sonrası doğumlular başvuru
yapabilecektir. (Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas
alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)]

ç. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

d. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

e. Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

f. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlıklı
Yedinci Bölümdeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adli veya idari
soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak
veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

g. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya
daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

ğ. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan
bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

ı. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

i. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç; herhangi bir nedenle
askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim
kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

j. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına,
yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

k. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör
örgütleriyle irtibatı ve iltisakı bulunmamak,

l. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

m. Tablo-1’de yer alan Yaş-Boy-Kilo-VKİ sınırları içerisinde yer almak [Tablo-1’in açıklama
bölümünün adaylar tarafından okunması önem arz etmektedir. (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy,
çıplak ayakla ölçülür.)] 19 yaş altı adaylar için; Erkeklerde, boy alt sınırı 162, üst sınırı 190 santimetredir.
Kadınlarda ise boy alt sınırı 149, üst sınırı 190 santimetredir. 19 yaş ve üzerindeki adaylar için; Erkeklerde, boy
alt sınırı 164, üst sınırı 210 santimetredir. Kadınlarda ise boy alt sınırı 153, üst sınırı 200 santimetredir .)

n. TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ndeki sağlık niteliklerini
taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların okulla ilişikleri kesilecektir.

o. Başvuru ve giriş koşullarını taşımadığı halde, seçme sınavlarına katılanlar veya giriş şartlarını
taşımadığı sonradan tespit edilenler, bütün aşamalarda başarılı olsalar dahi işlemleri iptal edilecek, sınav
sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilecektir.

Özel şartlar şu şekilde:

Başvuru özel şartları ise şu şekilde açıklandı:

a. Lise veya lise dengi meslek okulu mezunları veya kayıt tarihine kadar mezun olabilecek
durumda olanlar ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu
olanlar müracaat edebilecektir. [Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli
olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu başvuruların
yapıldığı Personel Temin Sistemi’ne (PTS) yüklemeleri gerekmektedir.]

b. Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna başvuru için; ÖSYM tarafından yapılan 2024 yılı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) aldıkları puan (Okul ve ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş
şekliyle) esas alınarak;

(1) Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanına göre, sıralamada en az 450.000’inci sırada yer alan adayın puanını almak,

(2) Şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarının ise yukarıda belirtilen puanın en az %80’ini
almış olması gereklidir. [Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları; Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel
Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21’inci maddesinin (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş ve
çocuklarını ifade eder (Eşi, babası, annesi şehit veya vazife malulü olan adaylar bu maddeden faydalanabilecek,
yakını (Kardeş, dede, amca vs.) şehit veya vazife malulü olanlar faydalanamayacaktır.)]

c. Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna temin edilecek (283) erkek kontenjanının
%5’i (14 öğrenci), (40) kadın kontenjanının %5’i (2 öğrenci) şehit veya vazife malulü eş ve
çocuklarına tahsis edilecektir.

ç. TYT sınav sonucu olmayan veya belirlenen taban puanın altında not alan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır.

d. Başvuru yapan adaylar TYT’den aldığı puana göre en yüksek puandan düşüğe doğru sıralanacak
ve kontenjan miktarının on katı adaya https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi
üzerinden “Seçme Sınavlarına Çağrılma ” duyurusu yapılacaktır.

Başvuru kılavuzuna gitmek için Tıklayın

Başvuru ekranı açıldı

İlana başvurular internet üzerinden alınmaya başlandı.

Linke tıklayın ve açılan sayfada giriş yaparak başvuru sürecindekiler kısmından müracaatınızı yapın.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç