KVKK memur alımı yapacak: İşte başvuru kılavuzu
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

KVKK memur alımı yapacak: İşte başvuru kılavuzu

KVKK tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında personel alımı yapılacağına yer verildi. İşte memur alımı başvurusu.

KVKK memur alımı yapacak: İşte başvuru kılavuzu

KVKK memur alımı yapacak 2024.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan duyuruda Genel İdre Hizmetleri sınıfında açık bulunan 8 ve 9. dereceli kadrolarda çalıştırmak üzere 15 kişisel verileri koruma uzman yardımcısı alımı yapılacağına yer verildi.

2022 ve 2023 yılı KPSS sonuçlarına göre yapılacak personel alımında başvurular 6 ile 24 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak. Başvuru yapmak isteyen adayların ise aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak.

- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 veya 2023 yıllarında
yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen
puan türlerinden asgari 70 puan ve üzerinde puan almış olmak.

- Kurumun kadro ve ihtiyaç durumuna göre;

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültelerinden ya da denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olmak (KPSSP-4 grubu için),

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve
işletme fakültelerinden ya da sayılan fakültelerde yer alan denkliği Yükseköğretim Kurulunca
kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-33 ve
KPSSP-38 grubu için),

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin; mühendislik alanında elektronik,
elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, bilgisayar mühendisliği ve bilişim sistemleri
mühendisliği bölümlerinden ya da sayılan bölümlerin denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-3 grubu için),

- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil
Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) son beş yıl içerisinde en az 60 (altmış) puan almak
veya dil yeterliliği bakımından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen
uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak. (Uluslararası geçerliliği bulunan
yabancı dil sınavlarının eşdeğerlilik tabloları için bkz. https://denklik.yok.gov.tr/yabanci-dilesdegerlikleri)

- 2024 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (1 Ocak
1989 ve daha sonraki doğumlular başvurabilir.)

- Erkek adaylar için giriş sınavı tarihinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Her türlü coğrafya ve iklim koşulunda görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye
elverişli olmak.

- Görevin devamlı olarak yapılmasına engel bir sağlık problemi bulunmamak.

- Süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç