Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Alımı Başvurusu Başladı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Alımı Başvurusu Başladı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından bir açıklama yapıldı ve en az lise mezunu personel alınacağına yer verildi.

Kamu 26.5.2022 09:18 0
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Alımı Başvurusu Başladı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada en az lise mezunu adaylar arasından sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verildi. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince yapılacak kamu personeli alımı mülakatsız olarak gerçekleştirilecek ve adaylar KPSS puanına göre atanacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)

9- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalı.

10- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya başvuru yapamayacaktır.

ALIM YAPILAN KADROLAR VE BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

BAŞVURU

İlana başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki evraklarla birlikte Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tavşanlı yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Kütahya /Merkez adresine müracaat etmesi gerekmektedir. Başvurular şahsen ya da posta yolu ile yapılacak.

Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç