Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 56 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 56 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bir ilan yayınladı ve 56 personel alımı yapacağını açıkladı. İşte ilanın başvuru bilgileri.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 56 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 56 personel alacak.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika ilanında spor uzmanı, diyetisyen, programcı, bilgisayar teknikeri, koruma ve güvenlik görevlisi, bilgisayar teknisyeni, büro personeli, bakım onarım personeli, şoför, temizlik görevlisi, kaloriferci ve boyacı kadrolarına personel alımı yapılacağına yer verildi.

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde açıklandı:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
4- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
5- 2022 KPSS (B) Sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas
alınacaktır.)
6- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme
dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne
uygun olması gerekmektedir.
7- Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmamak.
8- 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak.
9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm ünvanlar için geçerli)
10- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
11- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacak; Araştırma sonucunun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.
12- KPSS' de yüksek puan almış olmak sözleşmeli personel pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. İlanımızda belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
13- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
14- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya başvuru yapamayacaktır.
15- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek Madde 6 gereği "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini
sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
16- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
17- Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
18- Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde (il ve ilçe) çalışmayı kabul etmek. (Tüm ünvanlar için geçerli)
19- Destek personeli pozisyonlarına ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme hakkını saklı tutar.
20- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir

BAŞVURU

İlana başvurular, aşağıdaki linkte yer alan evraklarla birlikte Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tavşanlı yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi / Kütahya adresine şahsen yapılacak.

Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


;