Kütahya Belediyesi memur alımı başvurusu başlıyor: İşte alım yapılacak kadrolar 2023

Kütahya Belediyesi memur alımı başvurusu başlıyor: İşte alım yapılacak kadrolar 2023

Kütahya Belediyesi tarafından geçen haftalarda yayımlanan memur alım ilanı için başvurular başlıyor. İşte alım yapılacak kadrolar ve şartlar.

Kütahya Belediyesi memur alımı başvurusu başlıyor: İşte alım yapılacak kadrolar 2023

Kütahya Belediyesi memur alımı başvurusu başlıyor.

Kütahya Belediyesi tarafından geçen haftalarda yayımlanan memur alım ilanı için başvurular başlıyor. Bizde bu yazımızda belediye bünyesine alınacak personel alımı ile ilgili detaylara yer verdik. İşte alım yapılacak kadrolar ve şartlar.

HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Belediye tarafından yayımlanan ilana baktığımızda alımların mühendis, şehir planlayıcı ve mimar kadrolarına yapılacağı görüldü.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ncı maddesi ile 48’inci maddesinin (A)
fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
● Türk vatandaşı olmak,
● Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
● Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
● Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak,
● İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU

Personel alımına başvurular 08/05/2023-12/05/2023 tarihleri arasında Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:83 T.C. Kütahya Belediye Başkanlığı Hizmet Binası İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Merkez/KÜTAHYA adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile yapılacak. İlan metni için TIKLAYIN

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)

Seç