Kütahya Belediyesi KPSS'siz işçi alacak 2023

Kütahya Belediyesi KPSS'siz işçi alacak 2023

Kütahya Belediyesi KPSS puan şartı aranmadan işçi ve personel alımı yapacağını duyurdu. İlanın başvurusuna dair detaylar yazımızda.

KPSS'siz Personel Alımı 15 Mayıs 2023 09:57 0
Kütahya Belediyesi KPSS'siz işçi alacak 2023

Kütahya Belediyesi işçi alımı yapacak.

Kütahya Belediyesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında birçok kadroya işçi ve personel alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puan şartı aranmadan yapılacak personel alımında başvurular internet üzerinden başladı. Peki personel alımına kimler başvuru yapabilir? Başvuru şartları nelerdir?

4 mutfak görevlisi
10 çaycı
2 destek personeli yardımcı hizmetler
7 ızgara ustası
2 kasiyer
48 garson
4 fırın ustası
11 temizlik personeli
1 tatlı ustası
2 döner ustası
6 bulaşıkçı
1 gözleme ustası
3 bekçi
2 sportif eğitim uzmanı
4 çocuk animatörü
2 veri analiz raporlama elemanı
1 proje destek elemanı

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan başvuru genel şartları

a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak

Yorumlar (0)

Seç