Kültür ve Turizm Bakanlığı KPSS'siz 450 sanatçı alımı başvuru başladı 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Kültür ve Turizm Bakanlığı KPSS'siz 450 sanatçı alımı başvuru başladı 2023

Son dakika haberi geldi: Gelen haberde Kültür ve Turizm Bakanlığı, sanatçı kadrolarına 450 personel alımı yapılacağını duyurdu.

Sözleşmeli Personel Alımı 30 Eylül 2023 07:44 0
Kültür ve Turizm Bakanlığı KPSS'siz 450 sanatçı alımı başvuru başladı 2023

Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 sanatçı alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bugün yayınlanan duyuruda farklı kadrolarda çalıştırmak üzere 450 sanatçı alımı yapılacağına yer verildi.

KPSS puan şartı aranmadan yapılacak persoel alımında başvurular en az lise mezunlarından alınacak. Peki personel alımı başvuru şartları nedir? Başvurular nasıl yapılacak?

KİMLER İLANA BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuracak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

1- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6- 5649 sayılı Kanun uyarınca yapılacak arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

ÖZEL ŞARTLAR:

Orkestralar için;
Keman, viyola, viyolonsel, kontrabas, obua, flüt, fagot, korno, klarinet, trompet, trombon,
tuba, piyano, vurmalı çalgılar ve arp branşları için; Resmi ve Özel Konservatuarlardan veya
müzik bölümü bulunan okullardan mezun veya özel müzik öğrenimi görmüş olmak.
Koro ve Topluluklar için;
Semazen, tanbur, yaylı tanbur, yaylı ve mızraplı tanbur, kemençe, erkek ses, ney, ritim,
kanun, trompet (mehter), zurna (mehter), nakkare (mehter), vokal çevgen (mehter), ney
(tasavvuf), ud, ud (tasavvuf), kadın ses, erkek ses (bas), erkek ses (tenor), erkek ses (bariton),
akordeon, klarinet, klasik kemençe, klavye, dombra-kopuz-tar-Şerter, keman, viyola, viyolonsel,
alto kopuz, mey-zurna, kemança, kontrabas, bağlama, zurna-balaban-nefesli, kaval-sipsi-nefesli,
klasik/elekrogitar, bas gitar, cura, tar, klavye-gitar, ney-sipsi branşları için; en az Güzel Sanatlar
Lisesi müzik bölümü ya da konservatuarın lise bölümü veya fakülte ya da dört yıllık yüksekokul
mezunu olmak veya özel müzik öğrenimi görmüş olmak.
Çok Sesli Müzik Korosu için;
Soprano, alto, tenor, bas branşları için; üniversitelerin/konservatuarların şan bölümünden
mezun olmak.
Devlet Halk Dansları Topluluğu, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu,
Ankara Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu ve Ankara Devlet Modern Dans
Topluluğu;

Kadın ve Erkek Dansçı adayları için;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak ve halk dansları veya dans ile ilgili özel
eğitim almış olmak,
b) Kadınlarda en az 1.65 cm, en çok 1.80 cm, Erkeklerde en az 1.75 cm, en çok 1.95 cm
boy ölçülerine sahip olmak,
c) Dansçı fiziğine uygun bedensel uyum, görünüm ve esnekliğe sahip olmak, (Sınav
yerinde gerekli görülen bedensel ölçümler yapılacaktır.)
d) Ses duyma yeteneği ve ritim bilgisine, iyi bir halk dansları tekniğine, hareket
dizinlerini algılama, çabuk öğrenme ve uygulama becerisi ile estetik tavra sahip olmak,
e) Halk Danslarının gerektirdiği yüksek eforu gösterebilecek kadar iyi bir sağlık
durumuna sahip olmak,
f) Seyahat engeli bulunmamak,
g) Yurtiçinde ve yurtdışında, çalıştığı kurumun kurumsal kimliğine uygun hal ve
davranışlarda bulunma sorumluluğunu taşımak,
Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu için;

1- Semâzen adayları için;
a) Orantılı boy ve kilo ölçülerine,
b) Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine,
c) Özellikle Mevlevî Âyîni repertuar bilgisine,
d) Mevlevî Âyîni formu ve usûlleri bilgisine,
e) Mevlevîlik Kültürü bilgisine,
f) Sahne uyumuna,
sahip olmak.

2- Tanbur, Kemençe, Ney, Ritim ve Kanun adayları için;
a) Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine,
b) İyi düzeyde nota ve nazariyât (makam, usûl ve ses sistemleri özellikleri) bilgisine,
c) Dinî ve lâ-dinî mûsikî form, repertuar bilgisi ve icrâ yeteneğine,
d) Ritim sanatçısı adayları dışındaki adayların taksim formu bilgisi ve icrâ yeteneğine,
e) Klâsik üslûp ve tavırda icrâ yeteneğine,
f) Sahne uyumuna,
sahip olmak.

3-Erkek Ses adayları için;
a) Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine,
b) İyi düzeyde nota ve nazariyât (makam, usûl ve ses sistemleri özellikleri) bilgisine,
c) Dinî ve lâ-dinî mûsikî form, repertuar bilgisi ve icrâ yeteneğine,
d) Klâsik üslûp ve tavırda icrâ kabiliyetine,
e) Sözlü repertuarın gerektirdiği düzeyde telaffuz ve diksiyona,
f) Sahne uyumuna,
sahip olmak.

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu için;
1- Semâzen adayları için;
a) Orantılı boy ve kilo ölçülerine,
b) Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine,
c) Özellikle Mevlevî Âyîni repertuar bilgisine,
d) Mevlevî Âyîni formu ve usûlleri bilgisine,
e) Mevlevîlik Kültürü bilgisine,
f) Sahne uyumuna,
sahip olmak.

2-Trompet (Mehter), Zurna (Mehter), Nakkare (Mehter), Ney (Tasavvuf) ve Ud
(Tasavvuf) adayları için;
a) Saza hakimiyet, sonorite,
b) Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine,
c) Deşifre, Nota okuma yazma, nazariyat, Türk müziği edebiyatı ve tarihi bilgisine,
d) Repertuvar, üslup, eşlik, ritmik dengeye,
e) Sahne uyumuna,
sahip olmak.

3-Vokal Çevgen (Mehter) adayları için;
a) Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine,
b) Deşifre, Nota okuma yazma, nazariyat, Türk müziği edebiyatı ve tarihi bilgisine,
c) Repertuvar, üslup, eşlik, ritmik dengeye,
d) Sözlü repertuarın gerektirdiği düzeyde telaffuz ve diksiyona,
e) Sahne uyumuna,
sahip olmak

Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu İçin;
1- Semâzen adayları için;
a) Orantılı boy ve kilo ölçülerine,
b) Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine,
c) Özellikle Mevlevî Âyîni repertuar bilgisine,
d) Mevlevî Âyîni formu ve usûlleri bilgisine,
e) Mevlevîlik Kültürü bilgisine,
f) Sahne uyumuna,
sahip olmak.

2- Erkek ses adayları için;
a) Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine,
b) İyi düzeyde nota ve nazariyât (makam, usûl ve ses sistemleri özellikleri) bilgisine,
c) Dinî ve lâ-dinî mûsikî form, repertuar bilgisi ve icrâ yeteneğine,
d) Klâsik üslûp ve tavırda icrâ kabiliyetine,
e) Sözlü repertuarın gerektirdiği düzeyde telaffuz ve diksiyona,
f) Sahne uyumuna,
sahip olmak.

3- Ritim ve ney adayları için;
a) Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine,
b) İyi düzeyde nota ve nazariyât (makam, usûl ve ses sistemleri özellikleri) bilgisine,
c) Dinî ve lâ-dinî mûsikî form, repertuar bilgisi ve icrâ yeteneğine,
d) Ritim sanatçısı adayları dışındaki adayların taksim formu bilgisi ve icrâ yeteneğine,
e) Klâsik üslûp ve tavırda icrâ yeteneğine,
f) Sahne uyumuna,
sahip olmak. 

BAŞVURU

İlana başvurular bug,nden itibaren Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı resmi sayfası üzerindne yapılacak.

Henüz başvuru ekranı açılmadı. Ancak saat 09.00 ya da 10.00 civarında başvuru ekranının açılması bekleniyor. Başvurular "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresi üzerinden alınacak.

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç