Kültür ve Turizm Bakanlığı en az lise mezunu personel alımı Kariyer Kapısı başvuru linki
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Kültür ve Turizm Bakanlığı en az lise mezunu personel alımı Kariyer Kapısı başvuru linki

Kültür ve Turizm Bakanlığı en az lise mezunu personel alımı başvurusu devam ediyor. İşte başvuru linki.

Kariyer Kapısı 3 Mart 2024 0
Kültür ve Turizm Bakanlığı en az lise mezunu personel alımı Kariyer Kapısı başvuru linki

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapıyor. İşte Kariyer Kapısı başvuru ekranı.

Kapadokya Alan sınırları içinde bulunan Kapadokya Alan Başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere en az ortaöğretim mezunu adaylar arasından persone lalımı yapılacağı açıklandı.

Geçen hafta yayınlanan ve başvurusu devam eden personel alımında adaylar, aşağıdaki kadrolarda istihdam edilecek:

Mimar (1),
Avukat (1),
Makine Mühendisi (1),
İnşaat Mühendisi (1),
Mimar (2),
İdari Uzman (2),
Büro Görevlisi (6),
Destek Personeli (2),
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (3)

Toplam personel alımı sayısı 19.

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde verildi:

AVUKAT: Bu pozisyona, KPSS puanı esas alınmak üzere sözlü sınav ile bir (1)
personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Hukuk Fakültelerinden
ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim
kurumlarından mezun olmak,
2-Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan,
Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSS P3 puan türünden asgari 60 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek,
4-Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

MAKİNE MÜHENDİSİ: Bu pozisyona, KPSS puanı esas alınmak üzere sözlü
sınav ile bir (1) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Makine Mühendisliği
programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki
öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,
3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan,
Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSS P3 puan türünden asgari 60 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek,
4-Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

İNŞAAT MÜHENDİSİ: Bu pozisyona, KPSS puanı esas alınmak üzere sözlü sınav
ile bir (1) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İnşaat Mühendisliği
programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki
öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,
3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan,
Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSS P3 puan türünden asgari 60 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek,
4-Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

MİMAR (1): Bu pozisyona, KPSS puanı esas alınmak üzere sözlü sınav ile iki (2)
personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Mimarlık programından
ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim
kurumlarından mezun olmak,
2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,
3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan,
Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSS P3 puan türünden asgari 60 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek,
4-Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

MİMAR (2): Bu pozisyona, KPSS puanı aranmaksızın sözlü sınav ile bir (1)
personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Mimarlık programından
ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim
kurumlarından mezun olmak,
2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,
3-Mezuniyet tarihinden sonra mimarlık alanında en az beş yıllık mesleki deneyime sahip
olduğunu e-Devlet üzerinden alınan Mimar (2161.01) meslek kodunu gösterir barkodlu SGK
Tescil ve Hizmet Dökümü ile belgelemek, (Kamuda çalışanlar için kurumlarından alınacak
kamu hizmet belgeleri ile belgelemek.)
4-Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

İDARİ UZMAN (1): Bu pozisyona, KPSS puanı esas alınmak üzere sözlü sınav ile
bir (1) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İşletme, İktisat, Maliye,
Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programlarının
birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim
kurumlarından mezun olmak,
2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan,
Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSS P3 puan türünden asgari 60 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek,
3-Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

İDARİ UZMAN (2): Bu pozisyona, KPSS puanı esas alınmak üzere sözlü sınav ile
bir (1) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Beslenme ve Diyetetik
programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki
öğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan,
Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSS P3 puan türünden asgari 60 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek,
3-Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

BÜRO GÖREVLİSİ (MEMUR): Bu pozisyona, KPSS puanı esas alınmak üzere
sözlü sınav ile dört (4) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren herhangi bir lisans
programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki
öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan,
Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSS P3 puan türünden asgari 60 ve
daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak
sıralanması neticesinde ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek,
3-Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

BÜRO GÖREVLİSİ (SEKRETER): Bu pozisyona, KPSS puanı esas alınmak
üzere sözlü sınav ile iki (2) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren herhangi bir ön lisans
programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki
öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan,
Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSS P93 puan türünden asgari 60 ve
daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak
sıralanması neticesinde ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek,
3-Mezuniyet tarihinden sonra sekreterlik alanında en az üç yıllık mesleki deneyime
sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan Sekreter (4120.02) meslek kodunu gösterir barkodlu
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ile belgelemek. (Kamuda çalışanlar için kurumlarından
alınacak kamu hizmet belgeleri ile belgelemek.)
4-Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ): Bu pozisyona, KPSS puanı esas alınmak
üzere sözlü sınav ile iki (2) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan,
Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSS P94 puan türünden asgari 60 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek,
3-Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (1): Bu pozisyona, KPSS puanı esas
alınmak üzere sözlü sınav ile iki (2) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Erkek olmak,
2-Lise ve dengi okul mezunu olmak,
3-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu’nun 10’uncu maddesinde
belirtilen koşulları taşımak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış
silahlı/silahsız "Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına” sahip olmak,
4-170 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki
rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 13’den az olmamak, (Örneğin;170 cm boyunda
olan bir adayın kilosunun 70+15=85’ten fazla, 70-13=57’ten az olmaması gerekmektedir.)
5-Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
6-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan,
Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSS P94 puan türünden asgari 60 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek,
7-Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (2): Bu pozisyona, KPSS puanı esas
alınmak üzere sözlü sınav ile bir (1) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Kadın olmak,
2-Lise ve dengi okul mezunu olmak,
3-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu’nun 10 uncu maddesinde
belirtilen koşulları taşımak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış
silahlı/silahsız "Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına” sahip olmak,
4-160 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki
rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla,13’den az olmamak, (Örneğin; 160 cm boyunda
olan bir adayın kilosunun 60+15=75’ten fazla, 60-13=47’ten az olmaması gerekmektedir.)
5-Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
6-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan,
Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSS P94 puan türünden asgari 60 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek,
7-Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki linkten alınıyor:

Yukarıdaki linkte tıklayın. Daha sonra açılan sayfada e devlet girişi yaparak başvurunuzu yapın. Kadın erkek memurlar bu sayfada >>> TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç