Kültür ve Turizm Bakanlığı 86 personel alacak: Temizlik-güvenlik-büro görevlisi alımı 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Kültür ve Turizm Bakanlığı 86 personel alacak: Temizlik-güvenlik-büro görevlisi alımı 2023

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında temizlik personeli, güvenlik görevlisi ve büro personeli kadrolarına en az lise mezunlarından personel alımı yapılacağına yer verildi. İlan bilgileri yazımızda.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 86 personel alacak: Temizlik-güvenlik-büro görevlisi alımı 2023

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü 86 personel alımı yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. 12 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan son dakika açıklamasında bakanlık bünyesinde istihdam etmek üzere büro personeli, güvenlik görevlisi ve temizlik personeli kadrolarına personel alımı yapılacağına yer verildi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olmak üzere yapılacak personel alımında başvuru bilgileri şu şekilde:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacaklarda aranan genel şartlar şu şekilde:

1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
6. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,
7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
8. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, denklik gösterir belgelerini başvuru sırasında
(.pdf) ya da (.jpeg) formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi”
alanına yüklemeleri gerekmektedir

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

BÜRO PERSONELİ (ANK-BÜRO) Ankara 1
1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Siyasal Bilgiler Fakültesi
ile İktisat, İşletme veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin bölümlerinden ya da buna
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun
olmak,
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde
alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu
olmaları gerekmektedir.
4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5. Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (1): Ankara (1).

BÜRO PERSONELİ (İST-BÜRO) İstanbul 5
1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Siyasal Bilgiler Fakültesi
ile İktisat, İşletme veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin ya da buna denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde
alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu
olmaları gerekmektedir.
4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5. Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (5): İstanbul (5).

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ERKEK (ANK-KGGE) Ankara 15
1. Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3. Erkek olmak,
4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5. Son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
6. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu
maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
7. Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy
uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy
uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)
8. Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
9. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
10. En az fiilen 60 gün koruma ve güvenlik hizmetinde çalıştığını belgelemek, (eDevletten alınacak meslek kodunu (5414.02-5414.09) gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü)
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (15): Ankara (15).

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ERKEK (İST-KGGE) İstanbul 15
1. Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3. Erkek olmak,
4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5. Son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip
olmak,
6. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu
maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
7. Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy
uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy
uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)
8. Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
9. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
10. En az fiilen 60 gün koruma ve güvenlik hizmetinde çalıştığını belgelemek, (eDevletten alınacak meslek kodunu (5414.02-5414.09) gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile)
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (15): İstanbul (15).

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ KADIN (ANK-KGGK) Ankara 5
1. . Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3. Kadın olmak,
4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5. Son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
6. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu
maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
7. Kadın adaylar için boyunun 160 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy
uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy
uzunluğu 160 cm ise kilosu en fazla 60+15=75 kg ve en az 60-13=47 kg olmalıdır.)
8. Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
9. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
10. En az fiilen 60 gün koruma ve güvenlik hizmetinde çalıştığını belgelemek, (eDevletten alınacak meslek kodunu (5414.02-5414.09) gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü)
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (5): Ankara (5).

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ KADIN (İST-KGGK) İstanbul 5
1. Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3. Kadın olmak,
4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5. Son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
6. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu
maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
7. Kadın adaylar için boyunun 160 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy
uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy
uzunluğu 160 cm ise kilosu en fazla 60+15=75 kg ve en az 60-13=47 kg olmalıdır.)
8. Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
9. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
10. En az fiilen 60 gün koruma ve güvenlik hizmetinde çalıştığını belgelemek, (e-Devlet
alınacak meslek kodunu (5414.02-5414.09) gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü).
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (5): İstanbul (5).

DESTEK PERSONELİ ERKEK (ANK-TMZE ) Ankara 13
1. Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3. Erkek olmak,
4. Temizlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu
bulunmamak,
5. En az fiilen 60 gün “9112.01 Destek Personeli (yardımcı hizmetler)”, “9112.06
Temizlik Görevlisi” veya “9622.01 Beden İşçisi (Temizlik)” “9622.01 Beden İşçisi (Temizlik)”
meslek kodlarında çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek,
6. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (13): Ankara (13).

DESTEK PERSONELİ HAVUZ (ANK-TMZH ) Ankara 3
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 3 sözleşmeli personel alınacaktır.
Bu pozisyonda istihdam edilecek personel havuz temizliği, çevre, iç ve dış mekan
temizliğinde çalıştırılacaktır.
Başvuracaklarda aranacak şartlar:
1. Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3. Erkek olmak,
4. Havuz Suyu Operatörlüğü Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu belge)
5. Mesleğini yapması ve havuz kimyasal ürünleri ile çalışması için gerekli bedensel ve
fiziksel özelliklere sahip olmak, görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,
6. En az fiilen 30 gün “9112.01 Destek Personeli (yardımcı hizmetler)”, “9112.06
Temizlik Görevlisi”, “9622.01 Beden İşçisi (Temizlik)” “9622.01 Beden İşçisi (Temizlik)” veya
“9129.01 Havuz Görevlisi”, “9129.03 Havuz Suyu Operatörü” meslek kodlarında çalıştığını eDevletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek,
7. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (3): Ankara (3).

DESTEK PERSONELİ ERKEK (İST-TMZE) İstanbul 15
1. Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3. Erkek olmak,
4. Temizlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,
5. En az fiilen 30 gün “9112.01 Destek Personeli (yardımcı hizmetler)”, “9112.06
Temizlik Görevlisi” veya “9622.01 Beden İşçisi (Temizlik)” meslek kodlarında çalıştığını eDevletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek,
6. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (15): İstanbul (15).

DESTEK PERSONELİ KADIN (ANK-TMZK ) Ankara 4
1. Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3. Kadın olmak,
4. Temizlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,
5 En az fiilen 60 gün “9112.01 Destek Personeli (yardımcı hizmetler)” veya “9112.06
Temizlik Görevlisi” meslek kodlarında çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet
dökümü ile belgelemek,
6. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (4): Ankara (4).

DESTEK PERSONELİ KADIN (İST-TMZK) İstanbul 5
1. Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3. Kadın olmak,
4. Temizlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,
5. En az fiilen 30 gün “9112.01 Destek Personeli (yardımcı hizmetler)” veya “9112.06
Temizlik Görevlisi” meslek kodlarında çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet
dökümü ile belgelemek,
6. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (5): İstanbul (5).

BAŞVURU NASIL YAPILACAK? İŞTE BAŞVURU TARİHLERİ

İlana başvurular internet üzerinden alınacak. Adaylar başvurularını 14-28 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. Başvuru ekranı açıldığında, başvurular başladığında bildirimle haberdar olmak için aşağıdaki linklerden Finans7.com mobil uygulamamızı ücretsiz indirin:
Android için > TIKLAYIN
İOS için > TIKLAYIN
Huawei İçin > TIKLAYIN

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (4)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 10 Ay Önce
35 yaş şartını kaldırın insanlar zaten 35 yaşına kadar anca tecrübe sahibi oluyor.
Ziyaretçi 10 Ay Önce
35 35 e başka dedin 45olsun bari
Ziyaretçi 10 Ay Önce
35 yaş ve üstündekilerin hiç birseye hakkı yok o yasa kadar ne yaptılarsa yaptılar yoksa kimse yüzüne bakmaz Turkiyenin en acı gerçeği
Ziyaretçi 10 Ay Önce
35yaşın üzerindeki insanlar bu ülkenin vatandaşı değil galiba