Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 personel alımı başvurusu sona eriyor: İşte Kariyer Kapısı başvurusu
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 personel alımı başvurusu sona eriyor: İşte Kariyer Kapısı başvurusu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada 1629 personel alımı başvurusunun sona ereceğine yer verildi.

Kariyer Kapısı 7 Şubat 2024 2
Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 personel alımı başvurusu sona eriyor: İşte Kariyer Kapısı başvurusu

Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 personel alımı başvurusu sona eriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 1629 kamu personeli alımında başvuruların 8 Şubat 2024 tarihinde sona ereceği görülüyor. İlana baktığımızda işe alınacak personellerin aşağıdaki kadrolarda istihdam edileceği bildirildi:

Çocuk gelişimcisi,

büro personeli,

güvenlik görevlisi,

temizlik görevlisi,

aşçı,

şoför,

bahçıvan,

mimar,

mühendis,

şehir plancısı,

arkeolog,

müze araştırmacısı,

tekniker,

teknisyen 

restoratör

BAŞVURU ŞARTLARI

"Bakanlığımız teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal pozisyonlara, toplam 1629 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır" ifadeleri ile yayınlanan son açıklamada ilana başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıyor olması gerektiğinin altı çizildi:

- Türk Vatandaşı olmak,

- Son başvuru tarihi itibariyle 18 (on sekiz) yaşını tamamlamış olmak,

- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

-. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Kadrolar, alım yapılan şehirler ve başvuru özel şartları için TIKLAYIN

BAŞVURU

İlana başvurular Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden alınıyor. Başvuru yapacak kişilerin aşağıdaki linkte gitmesi gerekmektedir:

Linke tıklayın. Daha sonra açılan sayfada e devlet kapısından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra belirtilen adımları takip ederek başvurunuzu 

Kadın erkek memurlar bu sayfada >>> TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (2)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 27 Gün Önce
Nasıl başvuru yapabilirim
Ziyaretçi 27 Gün Önce
Nasıl nerde başvuru yapabilirim