Kültür ve Turizm Bakanlığı 127 personel alımı yapacak: İşte güvenlik temizlik ve büro görevlisi alımı 2023 başvuru

Kültür ve Turizm Bakanlığı 127 personel alımı yapacak: İşte güvenlik temizlik ve büro görevlisi alımı 2023 başvuru

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 55 KPSS ile büro personeli, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı yapılacağına yer verildi.

Sözleşmeli Personel Alımı 12 Mayıs 2023 15:59 5
Kültür ve Turizm Bakanlığı 127 personel alımı yapacak: İşte güvenlik temizlik ve büro görevlisi alımı 2023 başvuru

Kültür ve Turizm Bakanlığı 127 personel alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 127 sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. 36 Büro Personeli, 62 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 29 Temizlik Personeli kadrolarına yapılacak personel alımında başvurular 26 Mayıs 2023 tarihinde başlayacak. Peki ilana kimler başvuru yapabilecek?

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak,
6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

A) BÜRO PERSONELİ
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 36 sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuracaklarda aranacak şartlar:
1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler,
İktisat, İşletme Fakültelerinin bölümlerinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli
Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak
kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli
personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları
gerekmektedir,
4. Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,
5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (36): Adana (4), Adıyaman (3), Gaziantep (3), Hatay
(4), Diyarbakır (3), Şanlıurfa (3), Malatya (3), Osmaniye (3), Kilis (3), Kahramanmaraş (4), Elazığ (3).

B) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 40 sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuracaklarda aranacak şartlar:
1. Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli
Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan almak
kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli
personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3. Erkek olmak,
4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5. Son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
6. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer
alan şartları taşıyor olmak,
7. Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun
son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise
kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)
8. Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
9. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (40): Adana (10), Adıyaman (4), Gaziantep (3), Hatay
(8), Diyarbakır (2), Şanlıurfa (2), Malatya (2), Osmaniye (1), Kilis (1), Kahramanmaraş (6), Elazığ (1).

C) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 17 sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuracaklarda aranacak şartlar:
1. Ön lisans mezunu olmak,
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli
Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan almak
kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli
personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3. Erkek olmak,
4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5. Son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
6. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer
alan şartları taşıyor olmak,
7. Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun
son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise
kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)
8. Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
9. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (17): Adana (5), Adıyaman (1), Gaziantep (1), Hatay
(2), Diyarbakır (1), Şanlıurfa (1), Malatya (1), Osmaniye (1), Kilis (1), Kahramanmaraş (2), Elazığ (1).

Ç) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 5 sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuracaklarda aranacak şartlar:
1. Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli
Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan almak
kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli
personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3. Kadın olmak,
4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik
kartına sahip olmak,
6. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer
alan şartları taşıyor olmak,
7. Kadın adaylar için boyunun 160 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun
son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy uzunluğu 160 cm ise
kilosu en fazla 60+15=75 kg ve en az 60-13=47 kg olmalıdır.)
8. Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
9. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan: Adana (5)

D) TEMİZLİK PERSONELİ
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 29 sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuracaklarda aranacak şartlar:
1. Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli
Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan
almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak
sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3. Erkek olmak,
4. Temizlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,
5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (29): Adana (5), Adıyaman (2), Gaziantep (3), Hatay
(5), Diyarbakır (2), Şanlıurfa (2), Malatya (2), Osmaniye (2), Kilis (2), Kahramanmaraş (2), Elazığ (2).

BAŞVURULAR İNTERNETTEN

İlana başvurular 26.05.2023-09.06.2023 tarihleri arasında alınacak. Başvuru ekranı açıldığında bildirimle haberdar olmak için uygulamamızı indirin:

Android için > TIKLAYIN
İOS için > TIKLAYIN
Huawei İçin > TIKLAYIN

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (5)

Seç


Ziyaretçi 26 Gün Önce
Boşuna on lisans okuduk
Ziyaretçi 26 Gün Önce
Yaş sınırı kaldırılsın lütfen alimlarda
Ziyaretçi 27 Gün Önce
Şartları taşımıyoruz malesef kimlik yaşımız dolmuş yaş sınırı kaldırılsın nefes aldıkça çalışırız bizde
Ziyaretçi 27 Gün Önce
35 yaş neden sınır olarak konuluyor 35 usttu.acmi gezsin hiç bir yer almıyor
Ziyaretçi 27 Gün Önce
Bıktık yaş şartından