Kültür Bakanlığı 36 büro personeli alımı başvurusu sona eriyor
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Kültür Bakanlığı 36 büro personeli alımı başvurusu sona eriyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü büro personeli alımı başvurusu sona eriyor.

Kültür Bakanlığı 36 büro personeli alımı başvurusu sona eriyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı sona eriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden bir son dakika açıklaması yapıldı ve büro personeli kadrosunda istihdam edilmek üzere 36 personel alımı yapılacğaına yer verildi. Bakanlık tarafından yayımlanan ilana baktığımızda başvuruların 5 Şubat'ta sona ereceği görülüyor. İşte başvuru bilgisi.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
6. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak,
7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
8. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, denklik gösterir belgelerini başvuru sırasında (.pdf) ya da (.jpeg) formatında “diğer belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

a) BÜRO PERSONELİ (BÜRO-PERS)

Bu pozisyonda 36 sözleşmeli personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Siyasal Bilgiler Fakültesi ile İktisat, İşletme veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin bölümlerinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3. Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
4. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.

BAŞVURU YAPILABİLECEK İLLER VE KONTENJANLAR

Başvuru yapılabilecek iller ve kontenjanlar aşağıdaki gibidir;

BAŞVURU

Söz konusu ilana başvurular 22 Ocak ile 5 Şubat tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr " üzerinden alınacak.

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç