Kulp Jandarma komutanlığına korucu alımı yapılacak
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Kulp Jandarma komutanlığına korucu alımı yapılacak

Son dakika haberi: Kulp Kaymakamlığı korucu alımı ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilanın detayları yazımızda.

Uzman Erbaş Alımı 18 Ocak 2023 19:02 8
Kulp Jandarma komutanlığına korucu alımı yapılacak

Kulp Kaymakamlığı korucu alımı yapacak.

Son dakika haberi: 2023 yılı korucu alımı ilanı yayınlandı. Yayınlanan korucu alımına baktığımızda Kulp ilçesinde istihdam etmek üzere korucu alımı yapılacağına yer verildi. Kaymakamlık resmi internet adresinden konu ile ilgili yayınlanan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

1- Kulp ilçesi mülki sınırları içinde Mahallelerde azalan Güvenlik Korucusu sayılarının takviye edilmesi maksadıyla; Ayhan Mahallesinde (12) oniki kişilik Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır.

2-Güvenlik Korucusu olmaya istekli vatandaşlarımız 16 Ocak 2023–26 Ocak 2023  tarihleri arasında saat: 17:00'a kadar Kulp ilçe Kaymakamlığı Resmi Internet Sitesinden Kulp Kaymakamlığı Yazı işleri Müdürlüğünden veya Kulp İlçe Jandarma Komutanlığından temin edecekleri Güvenlik Korucusu Alımı Başvuru Kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde müracaat edebileceklerdir.

3-Başvuru süresince herhangi bir sebeple başvuru şartlarını taşıyan kişilerden kadroların doldurulamaması halinde ihtiyaç duyulan GK kadrolarının tamamlanması amacıyla yeniden ilana çıkılacaktır. İlk başvuru süresinde müracaat edenlerin müracaatları geçerli kabul edilecektir.

4-Müracaatlar Güvenlik Korucusu Alımı Başvuru Kılavuzunun (E) maddesinde belirtilen ve istenilen belgeler ile Kulp ilçe Jandarma Komutanlığına şahsen yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Korucu alımı ilanına başvuru yapacaklarda aranan şartlar şu şekilde:

a) Türk vatandaşı olmak.
b) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı
Asker alma Kanunun 42 nci maddesine göre askerlikten muaf olmak, kadın adaylar için 21
yaşını doldurmuş olmak.
c) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 40 yaşından büyük olmamak.
d) En az ilkokul mezunu olmak.
e) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
t) 2ö/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216 ncı maddesinin birinci fıkrasında
yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip
bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından
mahkum olmamak.
g) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,
bir yıldan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen
sut;larla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye
kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık,
uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama. resmi ihale
ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hükümlü
bulunmamak.
h) 1?./Li/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda sayılan terör suçlarına
katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak.
i) Kan davasından hüküm giymemiş olmak.
j} Hali hazırda görevlendirileceği mahallede (GK) alım ilanı başlangıç tarihinden önce ikamet
ediyor olmak.
k) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, engeli veya akıl hastalığı
bulunmamak.
1) Siyasi parti üyesi olmamak.
m) Köy/mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve
gelen organlarında görevli olmamak.
n) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasadışı uzantılarının eylemlerıne, toplantılarına, yürüyüş ve
mitinglerine katılmamış olmak, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde bulunmamış olmak.
örgüt propagandası yapmamış olmak.
o) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya
irtibatı bulunmamak,
p) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak

BAŞVURU

Başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte Kulp Jandarma Komutanlığına yapılacak.

·1 . Nüfus cüzdanı fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,
Diploma sureti, İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış belge,
:3. Er\d: Adaylar için Askerlik görevini yapmış yada 1111 sayılı Kanuna göre muaf olduğuna dair
belge,
4-. Re'Smi kuruluşlardan alınmış, Güvenlik Koruculuğu yapmasına ve silah kullanmasına mani bir
sağlık sorunu olmadığını gösterir Sağlık Kurulu Raporu,
5. Son bir yıl içerisinde çekilmiş 6 adet Biyometrik fotoğraf,
6. Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,
7. Adli Sicil Belgesi
S. Görevlendirileceği mahallede ikamet ettiğini gösteren Yerleşim Yeri Belgesi (İlçe Nüfus
Müdürlüğünden veya e-devlet sayfasından alınacaktır)
9. Fiziki Yeterlilik Testine Katılmasında Sakınca Olmadığına Dair Sağlık Raporu
1 O. Başvuru ile ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunduğL. Lesp·t edilen adayların
baş, ·ur •ları geçersiz sayılır. Haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

Yorumlar (8)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 13 Ay Önce
Vanda korucu alımı varmı
Ziyaretçi 13 Ay Önce
IĞDIR 'da kurucu alımı varmı ve nezaman
Ziyaretçi 13 Ay Önce
Sivas ta alım başladımı
Ziyaretçi 13 Ay Önce
Sıvasta alım başladımı
Ziyaretçi 13 Ay Önce
Van'da Alım basladımı