KPSS'siz En Az Lise Mezunu Uzman Erbaş Alımı Başvuru Ekranı Açıldı: İşte Sahil Güvenlik Alımı 2022
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

KPSS'siz En Az Lise Mezunu Uzman Erbaş Alımı Başvuru Ekranı Açıldı: İşte Sahil Güvenlik Alımı 2022

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru ekranı açıldı. İşte uzman erbaş alımı başvuru ekranı.

Uzman Erbaş Alımı 10 Ekim 2022 14:43 0
KPSS'siz En Az Lise Mezunu Uzman Erbaş Alımı Başvuru Ekranı Açıldı: İşte Sahil Güvenlik Alımı 2022

Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru ekranı açıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2022 yılı uzman ebraş alımı başvuru ekranı açıldı. Biz de finans7.com olarak bu yazımızda başvuru linkine yer verdik.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Başvuru şartları şu şekilde:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. En az lise mezunu olmak,
c. 2022 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995
ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),
ç. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor
olmak,
d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi
üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (10 Ekim 2017 tarihi ve sonrasında terhis
olanlar),
e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik
tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-13’te yer alan
“UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu
belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),
f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve
müteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için 2022 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 29
yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),
Sözleşmeli erbaş ve erlerden, başvuru yaptığı tarihte sözleşme süresini doldurmuş ve
sözleşmesini yenilemeden ayrılmış olanlar için Md.3/c deki yaş şartı uygulanacaktır (2022
yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonra
doğmuş olanlar başvurabilir),
g. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,
ğ. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil),
uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak (Başvuru yapan tüm
adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından
sorgulatılmakta, bu durumda olmasına rağmen başvuru yapan adayların işlemleri hangi aşamada
olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir),
h. Sözleşmeli erlikten ayrılmış olan adaylardan kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi
feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar, ilgili mevzuattaki
şartları sağlamak şartıyla uzman erbaşlığa başvurabilirler. (6191 Sy.Kanun/md.8, Sözl.Erb.ve Er
Yönetmeliği Md.28/1), Başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile
J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, sözleşmeleri kendi kusurlarından dolayı
feshedilmiş olan adayların işlemleri, hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi)
iptal edilmektedir,
ı. Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fiziki
kabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülâkat sınavlarında
başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,
i. Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
j. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından
otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mâhkum olmamak, affa veya zaman
aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi,
bir cürümden hükümlü bulunmamak, taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile
hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,

k. Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri
bırakılması karar verilse veya affa uğrasa dahi, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve
nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,
yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek
kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve
satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar,
amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan
suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci
maddesinde yazılı suçlardan mahkum olmamak,
l. Sahil Güvenlik Komutanlığının manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve
haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi,
yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,
m. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden
TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak (Yönetmeliğin
23’üncü maddesi kapsamında Ek-D çizelgede belirtilen esaslar çerçevesinde Komando sağlık
yeteneklerini karşılayan) “UZMAN ERBAŞ OLUR” kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak
uzman erbaşlığa elverişli olduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporla
kanıtlamak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak, (Adaylar; sevk edildiği
hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3
gün içinde itiraz edebilir ve hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık
kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar),
n. Alım yapılacak branş için belirlenen yeterliliğe sahip olmak (1’inci maddede yer alan
tablodaki şartları karşılamak),
o. En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, Sayfa-11’de yer alan boy ve kilo oranları
tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy,
çıplak ayakla ölçülür.).

BAŞVURU

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki linke gitmesi gerekmektedir.

Linke tıklayın ve açılan sayfada KİMLİĞİMİ ŞİMDİ DOĞRULA kısmından giriş yaparak başvurunuzu yapın.

Diğer adaylarla bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç