KPSS Türkiye 46'ncısı Sözlü Mülakattan Elendi

KPSS Türkiye 46'ncısı Sözlü Mülakattan Elendi

KPSS'de derece yapan öğretmen, sözlü mülakatta elendi. Mülakatı yargıya taşıyan öğretmenin başvurusu kabul edildi.

Eğitim 22.4.2022 14:17 0
KPSS Türkiye 46'ncısı Sözlü Mülakattan Elendi

KPSS TÜRKİYE 46'NCISI MÜLAKATTA ELENDİ BU DURUMA DANIŞTAY DUR DEDİ.

KPSS'den 88 puan alan ve branşında Türkiye'de 46'ncı sırada olan bir kişi, kamu personeli alımı için ilana başvuru yaptı. İlana başvuru yapan ve mülakata girmeye hak kazanan bu kişi, mülakatta elendi ve yerine başkası atandı. Ancak bu kişi, işin peşini bırakmadı ve konuyu yargıya taşıdı. 

Danıştay Türkiye 46. olan kişinin mülakat sınavında sorulan sorulara hiç cevap verememiş olması ve hiçbir gerekçe gösterilmeksizin yapılan değerlendirmede 20 puan üzerinden 0 puan alması hayatın olağan akışına aykırı buldu.

YARGILAMA SÜRECİ NASIL OLDU?

Yargılama sürecine baktığımızda ise yargılamanın şu şekilde sürdüğü öğrenildi. 

Sözleşmeli öğretmen alımına başvuru yapan bir kişi , bölümünde KPSS Türkiye 46'ncısıydı. Türkiye'de derece yaparak mülakata girmeye hak kazanan bu kişiye sözlü mülakatta 45 puan verildi. 45 puan alarak başarısız olan ve kazanamayan bu aday yargının yolunu tuttu. Mahkeme kararı;

Aday sınav komisyonu tarafından sözlü mülakatın yapıldığı , sınavdan önce 4 sorunun hazırlandığı ve öğretmene sorulduğıuna yer verildi. Soruların yer aldığı tutanağın davacı tarafından imzalandığı, cevapların ise komisyon tarafından değerlendirildiği ve değerlendirme sonucu her komisyon üyesinin formlara ayrı ayrı açıklama yazdığı , sözlü sınavın yapılmasında bir hukuksuzluk olmadığı , mülakatın sadece bilgiye değil gözlem ve kanaate yani iletişim özgüven ve temsil becerilerine bağlı olduğuna da yer verildi ve ilk derece mahkeme davalının başvurusunu reddedip KPSS Türkiye 46'ncısının elenmeisni haklı buldu. 

Karar daha sonra istinafa gitti. İstinaf kararı bozdu. KPSS'den iyi bir puan alan adayın kendisine sorulan soruların hiçbirini bilememesinin hayatın akışına uymadığını belirten İstinaf, yeniden sözlü sınav yapılmasını istedi. 

Daha sonra karar temyiz edildi ve Danıştay'a gitti. Danıştay ise İstinaf'ın verdiği kararı haklı buldu. KPSS'den Türkiye 46'ncısı olan bir kişinin tüm sorulara yanlış cevap vermesinin hayatın doğal akışına aykırı olduğunu bildiren Danıştay, sözlü mülakatın yeniden yapılmasına karar verdi ve kararda şuifadeleri kullandı: 

"1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Yukarıda özetlenen gerekçeyle temyiz isteminin süreaşımı nedeniyle reddi yolundaki temyize konu ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarihli ve E:... sayılı kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. 2577 sayılı Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 12/10/2020 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi."

Söz konusu karar , KPSS'ye girip yıllardır mülakatlar nedeniyle atanamayanlar için emsal niteliğindedir. Siz daha önce kaç KPSS puanı ile kaç mülakattan elendiniz? Aşağıdaki yorum kısmından yazabilirsiniz.

Kamuya yapılan memur alımları için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç