KPSS tercihleri ile düz memur kadrosuna 2 bin 198 kişi alınacak
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

KPSS tercihleri ile düz memur kadrosuna 2 bin 198 kişi alınacak

Son dakika haberi: KPSS tercihleri ile düz memur kadrosuna 2 bin 198 personel alımı yapılacağı açıklandı.

KPSS tercihleri ile düz memur kadrosuna 2 bin 198 kişi alınacak

KPSS tercihleri ile memur kadrosuna 2198 alım yapılıyor.

KPSS 2023/2 tercihleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına 3 bin 700'den fazla kamu personeli alımı yapılacağı açıklanırken yayınlanan ilana baktığımızda memur kadrosjna toplamda 2 bin 198 kamu personeli alımı yapılacağı görülüyor.

Söz konusu personel alımı KPSS 2023/2 tercihleri kapsamında yapılıyor. Peki başvuru nasıl yapılır? Düz memur alımı başvuru şartları nelerdir?

PERSONEL ALIMI YAPILAN KURUMLAR

KPSS tercihleri ile yapılan kamu personeli alımında adaylar, aşağıdaki kurumlarda istihdam edilecek:

Abdullah Gül, Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ardahan Üniveritesi, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Bandırma Onyedi Eylül üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa uludağ Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Devlet Demiryolları, Devlet Opera ve Balesi, Düzce üniversitesi, Elektrik Üretim, Esenler Belediyesi, Eti Maden, Fırat Üniversitesi, Gebze Teknik, Gümüşhane Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Isparta uygulamalı Bilimler, İklim Değişikliği Başkanlığı, İnönü Üniversitesi, İskenderun Teknik, İstanbul Medeniyet, İTÜ, İstanbul, Cerrahpaşa Üniversiteleri, İzmir Katip Çelebi, İzmir Yüksek Teknoloji, Kahramanmaraş İstiklal, Kırklareli, Kırşehir Ahi Evran, Kilis 7 Aralık, Kocaeli, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversiteleri, MSB, MTA, Mimar Sinan Güzel Sanatlar, Munzur, Muratlı Belediyesi, Muş Alparslan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, ODTÜ, Pamukkale, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Süleyman Demirel, Şırnak üniversiteleri, TCDD, TİGEM, Tarsus Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Ticaret Bakanlığı, TMO, Trakya üniversitesi, Türkiye Eletrik Dağıtım, Türkiye Kömür İşletmeleri, Türkiye Raylı Sistemler, Türkşeker, TTK, Türkiye Yazma Eserler Kurumu, Yalova İl Özel İdaresi, YTÜ ve YÖK ile TCDD.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)

b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

ç) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.  Kılavuzda yer alan Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait  “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;  Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin  altıncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya  durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

e) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)  Kılavuzda yer alan Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;  Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

f) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Personel alımına başvuru yapacakların aşağıdaki videoda belirtilen adımları takip ederek başvurusunu yapması gerekmektedir:

Kadın erkek adaylar bu sayfada >>>Bilgi alış verişi için  TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç