KPSS puan sınırı yok: Selçuk Üniversitesi sekreter, güvenlik ve sağlık personeli alımı sona eriyor 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

KPSS puan sınırı yok: Selçuk Üniversitesi sekreter, güvenlik ve sağlık personeli alımı sona eriyor 2024

Konya Selçuk Üniversitesi personel alımı başvurusu 11 Mart'ta sona eriyor. Kadrolar ve başvuru bilgisi yazımızda.

KPSS puan sınırı yok: Selçuk Üniversitesi sekreter, güvenlik ve sağlık personeli alımı sona eriyor 2024

Selçuk Üniversitesi personel alım başvurusu sona eriyor.

Konya Selçuk Üniversitesi personel alımı başvurusu 11 Mart'ta sona eriyor. Üniversite tarafından geçtiğimiz gün yayımlanan ve başvurusu devam eden ilana baktığımızda güvenlik, büro personeli, sekreter ve sağlık personeli kadrolarına alım yapılacağı görülüyor. Bizde bu yazımızda KPSS puan sınırı olmadan yapılacak olan personel alım ilanının başvuru detaylarına yer verdik. İşte kadrolar ve başvuru bilgisi.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, ilanın son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına
karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
5. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
7. Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı, Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P93 ve ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
8. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler." hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)
9. Vardiyalı çalışmaya elverişli olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

1. Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
2. Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunlarının 2022 KPSS (B) sınavına girmiş olması.
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4. Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye
alınmayacaktır.
5. Eczacı unvanı için KPSS sınav şartı aranmayacaktır. Müracaatlar komisyonca incelenecek olup şartları uymayanlar kuraya katılamayacaktır. Şartları uyanların 2 (iki) adaydan fazla olması halinde aday ve yedek adaylar noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura tarihi ve yeri adaylara Hastanemiz http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinden duyurulacak olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU

Adayların başvurusunu http://hastaneilan.selcuk.edu.tr/aday/login adresi üzerinden yapması gerekmektedir.

Başvuru kılavuzuna gitmek için TIKLAYIN

Başvuru yapmak isteyen adyaların 11 Mart tarihine kadar yukarıda verilen linkten başvurusunu yapması gerekmektedir. 

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (2)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 3 Ay Önce
Bilgilendirmeyi eksiksiz yapılacağını düşünüyordum. Referans numarası isteniyor bununla ilgili bir açıklama vs yazılsın.
Ziyaretçi 3 Ay Önce
Yazılan siteye girince referans numarası istiyor??