KPSS puan sınırı yok: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mülakatsız personel alım ilanı geldi 2023

KPSS puan sınırı yok: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mülakatsız personel alım ilanı geldi 2023

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında mülakatsız personel alımı yapılacağına yer verildi. İşte ilanlar.

KPSS puan sınırı yok: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mülakatsız personel alım ilanı geldi 2023

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi personel alım ilanı geldi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında farklı kadrolarda çalıştırmak üzere 132 sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. İlana başvurular bugün itibarıyla alınmaya başlandı. Peki başvuru şartları nedir?

Hemşire, eczacı, psikolog, sağlık teknikeri, röntgen teknikeri, mühendis, büro personeli, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, destek personeli, şoför ve aşçı kadrolarına yapılacak personel alımının başvuru bilgileri şu şekilde:

BAŞVURU ŞARTLARI

1-Başvuru yapacak adaylarda öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.

A-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

B-Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

C-Askerlikle İlişiği bulunmamak (terhis, muaf veya tecilli olmak).

D-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak (Kadroya atanmaya hak kazanan adaylardan buna ilişkin tam teşekkülü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu istenecektir).

2-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

3-2022 KPSS(B) sınav sonuç belgesine sahip olmak.

4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun nitelikleri taşımak.

6-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

7-17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Güvenlik ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna göre işlem yürütülecektir.

BAŞVURU

İlana başvurular e-Devlet üzerinden “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı”
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta, fax veya e-posta ile yapılan müracaatlar da kabul edilmeyecektir.

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


;