KPSS 2023/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu sona eriyor: Sonuçları ne zaman?
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

KPSS 2023/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu sona eriyor: Sonuçları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında son dakika açıklaması geldi. Açıklamada başvurularda sona gelindiğine yer verildi. Peki sonuçları ne zaman?

KPSS 2023/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu sona eriyor: Sonuçları ne zaman?

KPSS 2023/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu sona eriyor.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada KPSS puanı ile mülakatsız olarak Sağlık Bakanlığı bünyesine personel alımı yapılacağına yer verildi. Farklı kadrolara toplamda 31 bin 600 personel alımı için yayınlanan duyuruya baktığımızda başvuruların 3 Nisan'da sona ereceği görüldü. Başvuru için son saatlere girilmesi ile birlikte adaylar, başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Biz de finans7.com olarak bu yazımızda söz konusu personel alımının detaylarına yer verdik.

SAĞLIK BAKANLIĞI DUYURUSU

Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında yayınlanan duyuru şu şekildeydi:

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 31.600 sözleşmeli sağlık personeli Kamu Personel
Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile
alınacaktır.
Sözleşmeli personel pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı
ekte gösterilmiştir.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel
pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi
üzerinden yayınlanacaktır.
Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2022 KPSS Lisans, ön lisans
düzeyindeki pozisyonlar için 2022-KPSS Ön Lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar
için 2022-KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları kullanılacaktır.
Adaylar tercihlerini, 28 Mart 2023 – 03 Nisan 2023 tarihleri arasında tercih
kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası
ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen
veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A
maddesine göre sözleşmeli personel veya 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına
göre sözleşmeli personel ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında veya kamu üniversite tıp
fakültesi hastaneleri/sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde 657 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışanlardan 6.6.1978 tarihli ve
7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen
istisnalar kapsamına girmeyenlerin, bu tercih kılavuzunda belirtilen pozisyonları tercih
etmemeleri gerekmektedir. Bu durumda olup da tercihte bulunanların ÖSYM tarafından
yerleştirilmeleri yapılsa dahi anılan mevzuat gereği atamaları yapılmayacaktır.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A
maddesine göre veya Sağlık Bakanlığı ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (üniversite
hastaneleri dahil) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel
statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki sözleşmeli
pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin (B) fıkrasında (*) ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin
üç ve dördüncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde
bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar
kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan
hüküm: “…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri
halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren
bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”
(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve
dördüncü fıkralarında yer alan hükümler:“…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir
yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden
istihdam edilemez.
Sözleşmesini;
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara
ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği
yapanlardan,
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş
yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan
ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını
karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b)
veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir
yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”

ATAMA YAPILACAK YERLER

Kadroların illere göre dağılımları ve nitelik kodları ile tercih kodları şu şekilde:

Lise için TIKLAYIN

Ön lisans için TIKLAYIN

Lisans için TIKLAYIN

Nitelik kodlarının tanımı için TIKLAYIN

TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN?

Son aamada sonuçlar, başvuru bittikten 8 gün sonra açıklandı. Aynı şekilde olursa bu atamada da sonuçların 11 Nisan tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar gelince haberdar olmak için uygulamamızı indirin:

Android için > TIKLAYIN
İOS için > TIKLAYIN
Huawei İçin > TIKLAYIN

Yorumlar (1)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 14 Ay Önce
Neden hiçbir şehirde ebelik bölümü ile yardımcısı atamadı yok ihtiyacım yok