Konya Teknik Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alımı yapacak 2023 Başvuru
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Konya Teknik Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alımı yapacak 2023 Başvuru

Konya Teknik Üniversitesi tarafından yayınlanan ilanda en az lise mezunlarından personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi.

Konya Teknik Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alımı yapacak 2023 Başvuru

Konya Teknik Üniversitesi 62 personel alımı yapacak.

Konya Teknik Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında sözleşmeli olarak kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli, şoför, temizlik personeli, yapı işleri personeli, bahçe eprsoneli, diyetisyen, büro personeli, mimar, mühendis, tekniker, teknisyen, programcı ve çözümleyici kadrolarına yapılacak personel alımının başvuru bilgileri finans7.com'da.

BAŞVURU ŞARTLARI

Personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya
karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum
olmamak.
5- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (Askerliğini yapmış veya muaf olunması gerekmektedir).
6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
7- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
8- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
9- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
10- Adayların 2022 KPSS(B) grubu puan türlerinden lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için
KPSSP94 puan türüne sahip olması gerekmektedir. Ayrıca deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir.
11- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
12- Özel şartlarda istenilen SERTİFİKA, BELGE VE HİZMET SÜRELERİNİN ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden önce sağlanıyor
olması gerekmektedir. İlan tarihinden sonra alınan belge ve sertifikalar değerlendirmeye alınmayacaktır

BAŞVURU

Personel alımına başvurular üniversite Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak. Başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte yapılacak: İlan metni ve kadrolar için TIKLAYIN

1- Fotoğraflı başvuru formu, (Üniversitemizin web sayfasından temin edilecektir.)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi,
4- 2022 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi,
5- Nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar,
6- BARKODLU SGK Hizmet Dökümü, (E-Devletten BARKODLU alınacaktır.)
7- Erkek adayların terhis veya askerlikten muaf olduğunu gösterir belge, (Askerlikten muaf olanların muafiyet nedenini gösteren belgeyi ayrıca
eklemeleri gerekmektedir.)
8- S-1 ve S-2 kadroları için Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartı fotokopisi,
9- S-3 ve S-21 kadroları için ehliyet fotokopisi,
10- S-16, S-32 ve S-33 kadroları için yabancı dil belgesi (Son 5 yıl içerisinde alınan belgeler geçerlidir).

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç