Konya Selçuk Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı yapacak: Temizlik, güvenlik, sekreter, diyetisyen, mühendis...
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Konya Selçuk Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı yapacak: Temizlik, güvenlik, sekreter, diyetisyen, mühendis...

Konya Selçuk Üniversitesi tarafından yayınlanan ilanda 45 personel alımı yapılacağına yer verildi. İlanın başvuru bilgileri yazımızda.

Konya Selçuk Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı yapacak: Temizlik, güvenlik, sekreter, diyetisyen, mühendis...

Selçuk Üniversitesi 45 personel alımı yapacak.

Konya Selçuk Üniversitesi bir duyuru yayınladı. Yayınlanan duyuruda farklı kadrolarda, üniversite bünyesinde 4B'li sözleşmeli personel olarak istihdam etmek üzere eleman alımı yapılacağına yer verildi.

Büro personeli, temizlik personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, diyetisyen, bilgisayar mühendisi, tıbbi sekreter ve tıbbi görüntüleme teknikeri kadrolarına yapılacak personel alımında başvuruya ilişkin bilgilere şu şekilde yer verildi:

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

İlana başvuracaklarda aranan şartlar:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmamak,

5. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7. İlan edilen kadro pozisyonlara atanacak personellerin görevini yapmaya engel sağlık
sorunu olmamak.

8. Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için
2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu
KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

9. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B
maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler." hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları
yapılmayacaktır.)
10. Sözleşme imzalamaya hak kazanan ve evraklarını eksiksiz olarak teslim eden adaylar
hakkında, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması yaptırılacaktır

ÖZEL ŞARTLAR VE KADRO DAĞILIMI

1. Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

2. Ortaöğretim, Ön lisans ve Lisans mezunlarının 2022 KPSS (B) sınavına girmiş olması.

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4. Sadece bir ünvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla ünvan kodu için başvuru
yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde ve vardiyalı sistemde çalışabileçeklerini kabul etmiş olmak.

6. Destek Personeli pozisyonuna başvuran adaylardan sadece Orta öğretim mezunlarının
başvuruları kabul edilecektir. Yükseköğretim Kurumlarında örgün öğretime devam eden
öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir. (Açık Öğretim hariç)

BAŞVURULAR İNTERNETTEN

İlan başvurusu “personelilan.selcuk.edu.tr” adresi üzerinden online şekilde yapılacak. Başvuru kılavuzuna gitmek için TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç