Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alımı başvurusu başladı 2023

Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alımı başvurusu başladı 2023

Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alımı için başvuru duyurusu geldi ve başvurular alınmaya başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alımı başvurusu başladı 2023

Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alımı başvurusu başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve zabıta memuru alımı başvurusunun başladığına yer verildi. Başvuru yapmak isteyen adayların bugünden itibaren müracaatını yapabileceğine yer verildi. Biz de Finans7.com olarak bu yazımızda personel alımı başvurusuna dair detaylara yer verdik.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

İlana başvuru yapacaklarda aranan şartlar şu şekilde.

● Türk Vatandaşı olmak,
● Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
● Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
● Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
● İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

● İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak
ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım
yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
● 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye
Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak
ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak
ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak.
Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
● Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
● 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B)
sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
● Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak,

Yukarıdaki başvuru formu ile birlikte aşağıdaki evraklarla müracaatınızı yapmanız gerekmektedir:

● Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
● Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
● Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
● Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
Belediyemizce tasdik edilebilir),
● KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
● Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
● Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
● 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası No:14 Meram/KONYA adresine başvurular yapılacak.

Kadın erkek adaylar  bu sayfada >>> Bilgi Alış Verişi için TIKLA TAKİP ET

finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)

Seç