Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alımı başvuru tarihi açıklandı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alımı başvuru tarihi açıklandı

Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alımı başvuru tarihi açıklandı. İşte başvuru tarihi.

Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alımı başvuru tarihi açıklandı

Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta alımı başvuru tarihi açıklandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuruda zabıta memuru alımı yapılacağına yer verildi ve 65 KPSS puanı ile kadrolu zabıta alımı yapılacağına yer verildi. Kadın ve erkek adaylar arasından yapılacak zabıta memuru alımında başvuruya ilişkin detaylar finans7.com'da.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Zabıta memuru alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

● Türk Vatandaşı olmak,
● Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
● Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
● Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
● İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

● İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak
ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım
yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
● 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye
Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak
ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak
ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak.
Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
● Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
● 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B)
sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
● Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI

İlana başvurular 13/03/2023 - 17/03/2023 tarihleri arasında alınacak. Söz konusu memur alımına başvurular Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası No:14 Meram/KONYA adresine şahsen yapılacak.Başvuru formu yayınlandığında , başvurular başladığında haberdar olmak için TIKLA İNDİR

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç