Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alımı başvuru formu yayınlandı 2023

Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alımı başvuru formu yayınlandı 2023

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı zabıta memuru alımı başvuru formu yayınlandı. İşte başvuruya ilişkin bilgiler.

Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alımı başvuru formu yayınlandı 2023

Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alımı başvuru formu yayınlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada zabıta memuru alımında başvuru formunun yayınlandığına yer verildi. Başvuru formunun yayınlanması ile birlikte adaylar, 13 Mart 2023 tarihinden itibaren başvurularını, aşağıda yer alan başvuru formundan yapabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Konya Büyükşehir tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında personel alımı başvuru şartlarına şu şekilde yer verildi:

● Türk Vatandaşı olmak,
● Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

● Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
● Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
● İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

● İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak
ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım
yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
● 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye
Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak
ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak
ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak.
Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
● Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
● 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B)
sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
● Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak

Kadın erkek adaylar  bu sayfada >>> Bilgi Alış Verişi için TIKLA TAKİP ET

BAŞVURU

İlana başvurular şahsen yapılacak. 13 ile 17 Mart 2023 tarihleri arasında alınacak başvurular için adaylar başvuru formu ve aşağıdaki evraklarla birlikte müracaatını belediyelere yapacak. Başvuru evrakları şu şekilde:

● Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
● Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
● Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
● Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
Belediyemizce tasdik edilebilir),
● KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
● Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
● Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
● 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
● Başvuru formu.

Başvurular Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası No:14 Meram/KONYA adresine şahsen yapılacak.

Yorumlar (0)

Seç