Konya Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz işçi ve personel alımı yapacak 2023

Konya Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz işçi ve personel alımı yapacak 2023

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında KPSS'siz işçi ve personel alımı yapılacağına yer verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz işçi ve personel alımı yapacak 2023

Konya Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz işçi ve personel alımı yapacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bümyesindeki Konya Şehir Hizmetleri AŞ adlı kamu şirketi, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Farklı kadrolara yapılacak işçi alımında başvuruların 1 Mayıs tarihinde başlayacağı ve 5 Mayıs tarihine kadar alınacağına yer verildi. KPSS puan şartı aranmadan yapılan işçi alımında, alınacak adayların istihdam edileceği kadrolara şu şekilde yer verildi:

11 motor mekanik ustası
8 oto elektrik ustası
7 fren ustası
3 kaynak ustası
1 ön düzen ustası
2 radyatör ustası
7 kaporta ustası
1 Şase-Kaynak ustası
2 oto lastik ustası
2 Oto boya ustası
1 fiverglass ustası
75 Otobüs şoförü

Başvuru genel şartları şu şekilde:

• Türk Vatandaşı olmak,
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
• Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak.
• İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Yorumlar (0)

Seç