Konya Büyükşehir Belediyesi 55 KPSS ile 200 itfaiye eri alımı başvuru formu yayınlandı 2023

Konya Büyükşehir Belediyesi 55 KPSS ile 200 itfaiye eri alımı başvuru formu yayınlandı 2023

Konya Büyükşehir Belediyesi 200 itfaiye eri alımı başvuru formu yayınlandı. Peki başvurular nasıl yapılacak? Başvuru şartları nedir?

Konya Büyükşehir Belediyesi 55 KPSS ile 200 itfaiye eri alımı başvuru formu yayınlandı 2023

Konya Büyükşehir Belediyesi 55 KPSS ile itfaiye eri alımı başvuru formu yayınlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 200 itfaiye eri alımı için başvuru formunun yayınlandığı ve başvuruların 25 Eylül'den itibaren alınacağına yer verildi.

55 KPSS puanı ile belediye başkanlığı bünyesine kadrolu şekilde yapılacak kamu personeli alımında adaylar, e 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilecek. Peki ilana kimler başvuru yapabilir? Başvuru şartları nedir?

İLAN BİLGİLERİ

200 itfaiye eri alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

● Türk Vatandaşı olmak,

● Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

● Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak,

● Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

● İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

● İlan edilen İtfaiye Eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını
taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından
(KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS
puanını almış olmak,

● 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra
Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, İtfaiye
Eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk
ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60
metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10
kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.

● Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

● 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya en az (C) sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak,

● Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla
itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

● Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak

BAŞVURU

İlana başvuru yapacak adayların başvuru formu ve aşağıdaki evraklarla birlikte müracaatını Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Konevi Ek Hizmet Binası No:14 Meram/KONYA adresine yapacak.

Başvuru formu için TIKLAYIN

Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

İlan metni için TIKLAYIN

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


;