Koçarlı Belediyesi 50 KPSS ile Memur Alımı Başvurusu Başladı

Koçarlı Belediyesi 50 KPSS ile Memur Alımı Başvurusu Başladı

50 KPSS puanı ile Koçarlı Belediyesi bünyesine memur alımı yapılıyor. İlana başvurular bugün alınmaya başladı. İşte başvuruya ilişkin bilgiler.

Kamu 13.4.2022 09:59 0
Koçarlı Belediyesi 50 KPSS ile Memur Alımı Başvurusu Başladı

Koçarlı Belediyesi kamu personeli alımı başvurusu başladı.


Koçarlı Belediye Başkanlığı tarafından bir ilan yayınlandı. Yayımlanan ilanda farklı kadrolarda çalıştırmak üzere kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. 4 farklı pozisyona yapılan personel alımı için başvurular belediyenin mail adresine yapılabilecek. MAil yolu ile yapmak istemeyen adaylar belediyeye şahsen evrakları teslim edebilir ya da posta yolu ile belgelerini göndererek müracaatını 15 Nisan tarihine kadar yapabilecek.


BAŞVURU İÇİN 3 GÜN VERİLDİ

Belediyenin ilanına baktığımızda başvuruların 13 Nisan 2022 günü başladığı ve 15 Nisan tarihinde sona ereceği görüldü.


BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:


 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • TCK 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmaması veya askerlik çağına gelmemiş ya da askerlik çağına gelmişse askerlik yapmış , ertelenmiş olmak.
 • Atanacağı görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,


BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI VE ALIM YAPILAN KADROLAR

Koçarlı Belediyesi tarafından yayımlanan personel alımına başvuruda bulunacak adaylarda aranan özel şartlar, alım yapılan kadrolar ve KPSS ile diğer şartlar şu şekilde:
BAŞVURU

İlana başvurular bugün başladı. Başvurusunu yapmak isteyen adayların aşağıdaki evraklarla müracaatını yapması gerekmektedir:


 • Başvuru formu
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten alınan kare kodlu öğrenim belgesi
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (
 • KPSS Sonuç Belgesi çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlik beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
 • 3 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
 • Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe,
 • Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek,
 • Eğitmen kadrosuna başvurularda, tablonun nitelik kısmında belirtilen bölümler için (Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği hariç) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca kabul edilen Pedagojik Formasyon Eğitimi almış olduğunu belgelemek.


Başvurular n yaziisleri@kocarli.bel.tr adresine mail olarak yapılabilir. Bunun yanı sıra başvurular Orta mahalle Cumhuriyet Meydanı No:6D Koçarlı/AYDIN adresindeki Koçarlı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen ya da posta yolu ile yapılabilir.

İşçi alımlarından , memur personel alımlarından bildirimle haberdar olmak için UYGULAMAMIZI İNDİRİN


Yorumlar (0)

Seç