Kocaeli İzmit Belediyesi KPSS'siz 101 işçi ve personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Kocaeli İzmit Belediyesi KPSS'siz 101 işçi ve personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

İzmit Kocaeli Belediyesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 101 personel alınacağına yer verildi.

Kocaeli İzmit Belediyesi KPSS'siz 101 işçi ve personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

İzmit Kocaeli Beldiyesi 101 personel alacak.

Kocaeli Belediyesi'nden bir son dakika haberi geldi. Gelen son dakika açıklamasında geçici hizmet personeli ve idarei büro personeli kadrolarına 101 personel alımı yapılacağını bildirdi.

İŞKUR üzerinden yapılan son dakika açıklamasında belediyeye alım yapılacağına yer verilirken idari büro personeli kadrosuna lisans mezunları arasından alım yapılacağına yer verilirken geçici hizmet personeli kadrosuna yapılacak 100 işçi alımının ise en az ilkokul mezunu adaylar arasından yapılacağına yer verildi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

Yorumlar (0)

Seç