Kızçev burs başvuru duyurusu geldi 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Kızçev burs başvuru duyurusu geldi 2023

Kızçev tarafından yapılan son dakika açıklamasında 2023 2024 eğitim öğretim yılı burs başvurusuna ilişkin bilgilere yer verildi.

Eğitim 27 Ağu 2023 14:54 0
Kızçev burs başvuru duyurusu geldi 2023

Kızçev burs başvurusu hakkında son dakika açıklaması: Burs başvuru bilgileri açıklandı.

KIZÇEV tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 2023 2024 eğitim öğretim yılı burs başvurusuna ilişkin detaylara yer verildi.

Burs ile ilgili bilgilere şu şekilde yer verildi:

"1. Burslar yıllık bazdadır ve aylık ödeme şeklindedir. Öğrencilerin okulda eğitim aldığı aylar için ödenir.

2. Burs verilecek öğrenci sayısının, aylık burs miktarlarının ve ödeme zamanının belirlenmesinde Yönetim Kurulu yetkilidir.

3. Burs başvurularının değerlendirilmesinde aşağıdaki kategoriler derneğin imkanları ölçüsünde öncelenir:

 a. Anne ve/veya babanın yokluğu,

 b. Maddi imkânları yetersiz gazi ve şehit çocukları,

 c. Zihinsel veya bedensel engelliler,

 d. Eski bursiyerler.

4. Bursiyer adaylarında aranan başlıca vasıflar aşağıda belirtilmiştir:

Öğrencinin;

a. İSTANBUL’da bulunan devlet eğitim kurumlarının örgün programlarında ya da özel üniversitelerde %100 burslu olarak okuyor olması,

b. eğitimi için maddi yardıma ihtiyacının olması,

c. öğrenciliğe yakışmayacak tutum ve davranış içinde bulunmaması ve/veya ülkemizin bütünlüğüne ve milli menfaatlerimize aykırı faaliyette bulunduğuna dair yargı ve ilgili öğretim kurumu yetkili organlarının kararının olmaması,

d. genel not ortalamasının bulunduğu dönem itibari ile 100 üzerinden en az 50 ya da 4 üzerinden en az 2 olması (Yeni kayıtlı öğrencilerde bu şart aranmaz. Ayrıca özel durum nedeniyle bu ortalamadan daha düşük ortalamaların kabul edilmesi yetkisi Dernek Yönetim Kurulu’ndadır.),

e. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışmaması ve/veya başka yerden nakdi burs ve kredi almaması (Kredi ve Yurtlar Kurumundan -KYK- alınan öğrenim kredisi hariç).

BAŞVURU BİLGİLERİ

1. KIZÇEV burs başvuruları, 1 Eylül Cuma günü saat 10.00’da başlayacak olup 7 Eylül Perşembe günü saat 20.00’de sonlanacaktır.

2. Burs almak isteyen öğrenciler KIZÇEV web sayfasındaki Burs Başvuru İlanlarını takip ederek web sayfasında yer alan Burs Başvuru Formunu doldururlar.

3. Derneğin mevcut bursiyerleri her burs dönemi başında başvuru formunu doldurarak talep edilen evrakları mail ile gönderirler. Başvurusunu yenilemeyenlerin bursu iptal edilir.

4. Burs başvurusunda Derneğe teslim edilen dokümanlar Derneğe aittir, adaylara iade edilmez.

5. İlk defa burs alacak öğrenciler başvuru formunu doldurduktan sonra ön elemeden geçirilir.

6. KIZÇEV Burs Komitesinin değerlendirmesi sonrası mülakata girmesi uygun görülen öğrencilere mail yolu ile bildirim yapılacaktır.

7. Adaylar mülakatlarda istenilen tüm belgeleri kurula sunmak zorundadır. Mülakat ve belgelerin incelemesi neticesinde burs almaya hak kazananlar belirlenir.

8. En geç iki hafta içerisinde sonuçlar belirlenerek adaylara mail ile bildirilir.

9. Burs hakkı kazanamayan adaylara mail ile bilgilendirme yapılmaz.

BURS SÜRESİ NE KADAR? BURS MİKTARI KAÇ TL?

1. Burs süresi, bursun başlangıç tarihinden başlayarak bursiyerin öğrenim gördüğü programın normal öğrenim süresi kadardır. Öğrenim gördüğü üniversitenin yönetmeliğine göre bir üst sınıfa devam etmeye hak kazananların bursu ertesi yıl devam eder. Ancak Dernek her yıl, yukarıda belirlediği üzere var olan bursiyerlerden tekrar başvuru alır ve devamı konusunda karar verir. Geçerli mazereti olan bursiyerin durumu, Dernek tarafından ayrıca dikkate alınır.

2.KIZÇEV 2023-2024 eğitim öğretim döneminde 150 öğrenciye aylık 1.750 (bin yedi yüz elli) Türk Lirası burs verecektir.

3. Hazırlık sınıfında burs süresi en fazla 1 akademik yıldır (2 yarıyıl).

4. Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının mevcut olduğu durumlarda, söz konusu bursiyerlerin bursu kesilir.

Öğrencinin,

a) Fiilen öğrenciliğinin devam etmemesi veya sınıf/dönem tekrarı yapması,

b) Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisinin kesilmesi,

c) Genel Kurallar’ın 4. maddesindeki vasıflarının devam etmediğinin tespit edilmesi,

d) Mezun olması veya burs süresini tamamlaması,

e) Burs almaktan vazgeçtiğini bildirmesi,

f) Üç aydan fazla tedavi görmesi, istirahat veya rapor alması,

g) Disiplin cezası alması veya tutuklanması,

h) Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunması (Derneğe yanlış beyanda bulunanların, bursları kesildiği gibi dernekten aldığı burs miktarı kendilerinden talep edilir.),

i) Dernek yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletilmemesi,

j) Vefat etmesi,

k) Medeni durumunun değişmesi,

l) Öğretim kurumu tarafından öğrenci değişim programı ile yurtdışına gitmesi (Öğrenci döndüğünde tekrar bursa başvurabilir.),

m) Dernek tarafından yıl içerisinde düzenlenen etkinliklere katılımının yıl sonunda %30’un altında kalması

Durumunda bursunun kesilmesine Yönetim Kurulunca karar verilir. Yukarıdakiler dışında meydana gelebilecek ve bursun kesilmesini gerektirecek diğer sebep ve faktörler de Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. Bursun kesilmesi durumunda öğrenci herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

4) İSTENEN EVRAKLAR

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin tarafımıza ibraz etmesi gereken evraklar aşağıda listelenmiştir:

Adli Sicil Kaydı
Öğrenci Belgesi
Transkript Belgesi
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (Kendisi)
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (Anne ve Baba)
Nüfus Kayıt Belgesi Veli (Aile)
Anne ve Baba’ya Ait Tapu Belgesi
Anne ve Baba’ya Ait Araç Belgesi
Öğrenciye Ait KYK Burs ve Kredi Bilgileri
Kirada Oturuyorsanız Kira Kontratı Fotokopisi
Engelli ise Engellilik Rapor Fotokopisi
Depremzede ise Hasar Tespit Sorgulama Belgesi

Kadın erkek diğer adaylarla tanışmak ve bilgi alış verişi için > TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç