Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi mülakatsız temizlik personeli ve aşçı alımı yapacak 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi mülakatsız temizlik personeli ve aşçı alımı yapacak 2024

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak. İşte ilanın başvurusuna dair bilgiler.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi mülakatsız temizlik personeli ve aşçı alımı yapacak 2024

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi sözleşmeli personel ve işçi alacak.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında farklı kadrolarda istihdam etmek üzere 4B sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. En az lise mezunlarından yapılacak personel alımına başvuru yapacaklar aşçı, temizlik personeli, yemekhane servis elemanı kadrolarında istihdam edilecek. İşe alınacak personellerde 60 ve 65 KPSS puan şartı aranacak.

- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2.Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
3.Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4.Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha
fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
5.Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak. (Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak)
6.657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl
hastalığı bulunmamak.

- Adayların tercih edilecek pozisyon karşısında yer alan tüm şartları taşıyor olması gerekmektedir.

- Erkek adayların askerlikle ilişkisinin bulunmaması gerekmektedir. (Askerliğini yapmış, muaf veya tecilli)

- Atanmaya hak kazanan adaylar için yaptırılacak olan arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturması sonucunun olumlu olması
halinde sözleşme yapılacaktır.

- Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenler başvuruda bulunamazlar.

- Adayların herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

- 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla unvanının gerektirdiği işlerde çalışmasına, nöbet
tutmasına/vardiyalı çalışmasına engel olabilecek hastalığının bulunmaması gerekmektedir.

- 2022 yılı KPSS (B Grubu) sınavında; Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim (lise ve
dengi) mezunları için KPSS P94 puan türü dikkate alınacaktır.

BAŞVURU

İlana başvurular, aşağıdaki evraklarla birlikte Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Merkez Yerleşkesi Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı, Merkez/KIRŞEHİR adresine şahsen 26 Şubat 2024 tarihine kadar yapılacak.

- Başvuru Formu (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir.)
- 2022 KPSS Sonuç Belgesi
- 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş-Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)
- Diploma veya Mezun Belgesi (E-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir. Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin de eklenmesi gerekmektedir.)
- T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Kayıt Örneği (E-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir)
- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) (E-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir)(Askerlikten muaf olanların bu durumlarına ilişkin belgelerini ve başvurdukları pozisyonda belirtilen görevleri yapabileceklerine ilişkin ayrıntılı olarak Sağlık Kurulu Raporu alıp ibraz etmeleri gerekmektedir.)
- Adli Sicil Belgesi (E-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir)(Adli Sicil Kaydı var ise; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalışmaya engel olmadığına ilişkin belge eklenmelidir)
- Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,
- Tecrübe istenilen pozisyonlar için; sigortalı çalışılan işlerdeki meslek kodunu gösterir karekodlu SGK Hizmet Döküm Cetveli.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç